Навигација

Облик и садржај докторске дисертације

Информације о стандардном облику и садржају докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду:

Упутства за обликовање докторске дисертације;
Шта докторска дисертација мора да садржи?
Форма докторске дисертације;
Електронска верзија докторске дисертације;
Образац насловне стране докторске дисертације: ћирилицалатиница – енглески.

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и:

  • Потписана изјава о ауторству, којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова којима се нарушавају ауторска права других особа – прилог 1;
  • Потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне – прилог 2;
  • Потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" да дисертацију чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду, те је учини доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи " – прилог 3.

Ове изјаве додају се на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији.