Навигација

Биохемијско инжењерство и биотехнологија

Предмети се похађају на првој години студија у укупном обиму од 50 ЕСПБ при чему су два предмета обавезна, a остали су изборни распоређени у одређене изборне групе према наставном плану датом у следећој табели:

I година

I семестар

ЕСПБ

II семестар

ЕСПБ

Математика1

5

Изборни предмет 3

4 - 6

Одабрана поглавља биохемије - витамини

5

.

 

Хемијска кинетика

5

.

 

Изборни предмет 12

5

.

 

Изборни предмет 22

5

Изборни предмет 9

4 - 6

Истраживачки рад

5

Истраживачки рад

5

укупно

30

укупно

30

1 бира се један од предмета Одабрана поглавља математичке анализе, Одабрана погавља нумеричке анализе, Математичка обрада експерименталних података
2 бирају се два везана предмета од следећих: Биохемијска кинетика и Индустријска микробиологија или Феномени преноса у биолошким системима и Инжењерство ћелије.

 

Студенти бирају изборне предмете из списка предмета

 

 

II година

III семестар

ЕСПБ

IV семестар

ЕСПБ

Завршни испит

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

 

 

III година

 

V семестар

ЕСПБ

VI семестар

ЕСПБ

Истраживачки рад

30

Истраживачки рад

30

укупно

30

укупно

30

 

Листа изборних предмета на докторским академским студијама