Навигација

35. Изложба проналазака ...

ЗАВРШЕНА ЈЕ  

35. Изложба проналазака, нових технологија и индустријског дизајна ПРОНАЛАЗАШТВО БЕОГРАД 2018“ као и „IV  КУП НАЦИЈА МЛАДИХ ИНОВАТОРА - БЕОГРАД 2018“

 

У петак 11.05.2018. године завршена је 35. Изложба проналазака, нових технологија и индустријског дизајна ПРОНАЛАЗАШТВО БЕОГРАД 2018“ као и IV  КУП НАЦИЈА МЛАДИХ ИНОВАТОРА - БЕОГРАД 2018“. Одржана у Београду у Галерији Дома Ваздухопловства РВ и ПВО у Земуну. Изложба је трајала четри дана а на Изложбама је узело учешће иноватора из 24 земље света. Изложено је преко 100 радова. Изложбу је посетило преко 1200 посетиоца.

На отварању Изложби Међународна организација ИФИА (која броји организацију проналазачких организација из 98 земаља света) преко својих представника секретара IFIА (Masoud Tajbakh sh), чланана Извршног одбора IFIА и подпредседника Европске организације иноватора (Mladen Karić) су уручили поводом 50 година ИФИА а поводом јубилеја 35. Изложбе „Проналазаштво Београд 2018“ јубиларну златну плакету IFIА председику Савеза проналазача Београда Мр Ђури Бораку.

Након вишедневног рада деветочланог Међународног жирија додељена су вредна признања многим иноваторима и организацијама за остварене и реализоване иновације односно проналаске, нове технологије и индустријски дизајн.

 

Главну награду GRAND PRIX  добио је рад:

  1. РAЧУНAРСКИ ЗAСНOВAН СИСТEМ ЗA AСИСТEНЦИJУ ПРИ ДИJAГНOСТИЦИ МAЛИГНИХ OБOЉEЊA, резултат великог тима 12 стручњака из 5 истраживачких установа  (ИХTM, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Teхнoлoшкo-мeтaлуршки фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Eлeктрoтeхнички фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Meдицински фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду,  Uni Chem, Бeoгрaд) на челу са Др Mилком Aврaмoв Ивић. Остали аутори су   Проф. Др Ирини Рељин, Проф. Др Душан Мијин, Др Јелена Ловић,  Др Сања Стевановић, Проф. Др Бранимир Рељин, Проф. Др Слободан Петровић, Проф. Др Драган Вуковић, Милан Миливојевић дипл. инж. елек., Никола Малишић, дипл. Архитекта, Ненад Шуњеварић, дипл. Еcc.

 

Овај проналазак представља резултат реализације међународног пројекта EUREKA E!9991CADA, финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

Такође су додељене и златне медаље:

ЗЛАТНА МЕДАЉА са ликом Николе Тесле
GOLD
MEDAL with face Nikola Tesla

  1. AQUA CRYSTAL DOO, за УРЕЂАЈ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕБРНОГ ОКОВА ЗА ИКОНЕ И АЛАТА ЗА БРИЗГАЊЕ ПЛАСТИЧНИХ МАСА, аутора Лидија Рафаиловић, Бранимир Гргур, Милица Гвозденовић, М. Стефановић, Томислав Тришовић
  2. EUCOM DOO, за ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ  ОКСИДОВАНОГ СКРОБА ЗА ИЗРАДУ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА У АМБАЛАЖНОЈ И ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ, аутора Владислав Стефановић, Драгиша Бањанин, Александар Николић,  Александар Маринковић, Милена Милошевић, Предраг Дашић, Маја Ђолић, Јелена Русимировић.
  3. ХИ Жупа за НОВИ ЕКОЛОШКИ ПОСТУПАК ЗА ПРОИЗВОДЊУ БАКАР (II)-ХИДРОКСИДА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ВОЋАРСТВУ И ВИНОГРАДАРСТВУ аутора Александар Мандић, Милутин Милосављевић,  Љиљана Пецић, Александар Маринковић, Милена Милошевић, Тихомир Ковачевић, Јелена Русимировић.

 

Додељене су и сребрне медаље:

СРЕБРНА МЕДАЉА са ликом Николе Тесле
SILVER MEDAL with face Nikola Tesla

Inventors: Весна Мишковић-Станковић, Нешовић Катарина, Јанковић Ана
Технолошко-Металуршки Факултет Универзитета У Београду

  1. НОВИ ПОЛИВИНИЛ-АЛКОХОЛ/ ХИТОЗАН/ГРАФЕН ХИДРОГЕЛОВИ СА НАНОЧЕСТИЦАМА  СРЕБРА ЗА ПРИМЕНЕ У БИОМЕДИЦИНИ.

NOVEL POLY(VINYL ALCOHOL)/ CHITOSAN/GRAPHENE HYDROGELS WITH SILVER NANOPARTICLES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS

 

Inventors: Весна Мишковић-Станковић;  Марија Ђошић; Ана Јанковић;Милена Стевановић
Технолошко-Металуршки Факултет  Универзитета У Београду  Универзитета У Београду

  1. „БИОКОМПАТИБИЛНЕ КОМПОЗИТНЕ ПРЕВЛАКЕ ХИДРОКСИАПАТИТ/ХИТОЗАН СА  ГЕНТАМИЦИНОМ НА ТИТАНУ ТАЛОЖЕНЕ ИЗ   ВОДЕНЕ СУСПЕНЗИЈЕ“

BIOCOMPATIBLE COMPOSITE HYDROXY- APATITE/CHITOSAN COATINGS WITH GENTAMICIN  ON TITANIUM DEPOSITED FROM AQUEOUS SUSPENSION

 

Inventors: Andrea Osmokrović; Bojana Obradović
Технолошко-Металуршки Факултет Универзитета у Београду

  1. NOVI ANTIMIKROBNI KOMPOZITI NA BAZI ALGINATNIH HIDROGELOVA KOJI KONTROLISANO OTPUŠTAJU ČESTICE AKTIVNOG UGLJA IMPREGNIRANE TERAPEUTSKI AKTIVNOM SUPSTANCOM

NOVEL ANTIMICROBIAL COMPOSITES BASED ON ALGINATE HYDROGELS WITH CONTROLLED RELEASE OF ACTIVATED CHARCOAL PARTICLES IMPREGNATED WITH A THERAPEUTICCALLY ACTIVE SUBSTANCE

 

Inventors: Јasmina Stojkovska; Bojana Obradović
Технолошко-Металуршки Факултет Универзитета у Београду

  1. НOВE НEЛEПЉИВE, БИOКOMПATИБИЛНE, AНTИMИКРOБНE OБЛOГE СA НAНOЧEСTИЦAMA СРEБРA И БИOAКTИВНИM КOMПOНEНTAMA  MEДA ЗA TРETMAН РAНA.

NOVEL NON-ADHESIVE, BIOCOMPATIBLE,  ANTIMICROBIAL DRESSINGS WITH SILVER   NANOPARTICLES AND BIOACTIVE COMPONENTS OF   HONEY FOR WOUND TREATMENT

 

 

Београд 11.05.2018.                                                        Савез проналазача Београд

                                                                                                           Председник

                                                                                                         Мр Ђуро Борак