Навигација

Курсеви за целоживотно учење

У оквиру пројекта ТЕМПУС МЕМ – Развој и примена Међународног Мастер Програма и ЛЛЛ (курсеви за целоживотно учење) курсева из Менаџмента Енергетских и Материјалних Токова (Project No.: 544364-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) организовани су следећи курсеви:

 

Курс 1:

Управљање материјалним токовима у индустрији

 

Курс 2:

Индустријска екологија и концепт нулте емисије

Датум: 8-9.10.2016.
Место: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
Предавачи: Проф. др Ђорђе Јанаћковић, проф. др Петар Ускоковић, проф. др Александар Орловић
Учесници: Институт за развој водених ресурса Јарослав Черни, Електропривреда Србије (укупно 11)
Главне теме: Концепт нулте емисије; Одрживи развој – идеја, основни принципи; Студије случаја

 

Курс 3:

Инжењерски принципи одрживог управљања водом и енергијом

Датум: 2-3.7.2016.
Место: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
Предавачи: Проф. др Ђорђе Јанаћковић, проф. др Александар Јововић, проф. др Мирјана Кијевчанин
Учесници: Институт за стандардизацију Србије, Привредна комора Србије, Институт за развој водених ресурса Јарослав Черни, Електропривреда Србије (укупно 15)
Главне теме: Параметри и стандарди квалитета воде; Технолошки и технички принципи третмана воде (хемијски, биолошки и физички); Принципи третмана индустријских отпадних вода; Биланси материјала и енергије; Конверзија енергије.

 

Главни циљеви пројекта:

Усвајање искустава из ЕУ у вези са менаџментом енергетских и материјалних токова, подстицање партнерских универзитета да уједине капацитете за менаџмент енегетских и материјалних токова, развијање заједничког мастер програма за менаџмент енергетских и материјалних токова, покретање могућности флексибилне сарадње на мастер нивоу између партнерских универзитета, примена курсева целоживотног учења за јавне службе које се баве менаџментом енергетских и материјалних токова.

 

Конзорцијум пројекта:

Универзитет примењених наука Трир – Еколошки кампус Биркенфелд, Институт за примењени менаџмент енергетских и материјалних токова (ИфаС), Немачка
Универзитет у Београду, Србија
Универзитет у Нишу, Србија
Универзитет у Новом Саду, Србија
Католички Универзитеит Леувен, Белгија
Будимпештански Универзитет Технологије и Економије, Мађарска
Универзитет у Марибору, Словенија