Навигација

др Маријана Поњавић

Технолошко-металуршки факултет
011/3303621
Датум избора у звање 27. март 2019.

Предмети

ЗП101ЗП101 - Општа хемија 1
ЗП111ЗП111 - Општа хемија 2
ТЕТ101ТЕТ101 - Општа хемија

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије