Навигација

проф. др Борис Лончар

Редовни професор
Катедра за техничку физику

ТМФ - велика зграда, канцеларија 13 а

011/3370425
011/3303747
локал747
Научна областТехничка физика и физичка електроника
Датум избора у звање 30. октобар 2013.

Предмети

14Д01114Д011 - Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења
14ЗП10314ЗП103 - Техничка физика 1
14ЗП11314ЗП113 - Техничка физика 2
14ИЖС21914ИЖС219 - Заштита животне средине од зрачења и буке
14МЗХ1114МЗХ11 - Одабрана поглавља физике материјала
ББИ212ББИ212 - Биофизика
Д149Д149 - Одабрана поглавља биофизике
Д174Д174 - Физика материјала
Д175Д175 - Физика чврстог стања
МИЗС11МИЗС11 - Управљање радиоактивним отпадом
МИМФ6МИМФ6 - Материјали у електротехници
ТЕТ103ТЕТ103 - Техничка физика

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Нoви мeтoд мeрeњa eксхaлaциje рaдoнa из грaђeвинских мaтeриjaлa, Ahmed Аwhida, 29.12.2017.
 • Maтeмaтичкo мoдeлoвaњe рaспрoстирaњa зaгaђуjућих мaтeриja у вaздуху у oкoлини нуклeaрних и индустриjских oбjeкaтa, Душан Никезић, 28.11.2016.

Мастер академске студије

 • Одређивање површинске ексхалације радона из грађевинског материјала, Теодора Недић, 28.09.2018.
 • Испитивање дневне варијације радона и равнотежне концентрације радона у затвореном објекту, Андрија Јанковић, 28.09.2018.
 • Испитивање варијације концентрације радона у земљи са дубином, Дуња Антонијевић, 28.09.2018.
 • Поређење ултразвучних слика и мамограма базирано на утицају материјала филтера на квалитет дигиталне X мамографије (Comparison between ultrasound imaging and the mammogram based on the influence of filter materials on the quality of digital X mammography), Fathya Shabek, 10.07.2018.
 • Мерење концентрације радона у земљишту коришћењем активног метода, Александра Татић, 28.09.2017.
 • Мерење ексхалације радона из узорака земље активном методом, Лука Рубињони, 28.09.2017.
 • Испитивање метастабилних радиофармацеутика технецијума <sup>99m</sup>Tc: контрола квалитета и утицај повећања температуре на њихову ефикасност, Јелена Дрљача, 30.09.2016.
 • Мерење ексхалације радона из бетона помоћу канистера са активним угљем, Марија Тошић, 30.09.2016.
 • Адсорпција јона кобалта на хидрогелу полиакрилне киселине, Верица Лазић, 10.07.2014.
 • Одређивање УВ индекса коришћењем широкопојасног детектора УВ зрачења, Бојана Мирковић, 29.09.2012.
 • Поређење утицаја емисије SO<SUB>2</SUB> из димњака различитих висина на животну средину, Ана Јокић, 28.09.2012.
 • Процена утицаја емисије SO<SUB>2</SUB> из димњака висине 150 метара на животну средину, Данијела Стојковић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Технологија ремедијације локалитета контаминираних нискоактивним радиоактивним материјама, Марија Марјановић, 30.09.2014.

Основне студије

 • Карактеризација величина код фотонапонске конверзије сунчевог зрачења, Миљан Станишић, 13.07.2018.
 • Мерење протока ваздуха анемометром, Невена Машић, 27.09.2013.
 • Испитивање динамичких карактеристика сервоакцелерометара, Марија Протић, 29.03.2013.
 • Еталонирање мерила температуре и одређивање њихове мерне несигурности, Предраг Јовић, 07.02.2013.
 • Испитивање утицаја нејонизујућег зрачења на животну средину, Тања Томковић, 04.07.2012.
 • Испитивање карактеристика термистора са позитивним температурским коефицијентом, термистора са негативним температурским коефицијентом и термометра са транзистором као сензором температуре, Јелена Томашевић, 09.06.2011.
 • Мерење нивоа течности капацитивним претварачима, Милица Раденковић, 31.03.2011.
 • Мерење модула еластичности помоћу пиезоелектричних претварача, Марија Антонијевић, 24.03.2011.
 • Испитивање динамичких карактеристика полупроводничких мерних трака, Наташа Делић, 30.09.2010.
 • Испитивање динамичких карактеристика силицијумског отпорног сензора температуре, Слободан Драгутиновић, 12.07.2010.