Навигација

проф. др Мића Јовановић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 529/531а

011/3303699
локал699
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 23. децембар 2015.

Предмети

14Д13714Д137 - Инжењерско управљање у процесној индустрији

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Развој процеса завршног третмана чврстих и течних загађујућих материја применом принципа чистије производње, Ана Дајић, 20.09.2019.
 • Смањење емисија лакоиспарљивих органских једињења у индустрији прераде нафте применом чистије производње, Марина Михајловић, 25.12.2015.

Мастер академске студије

 • Елементи технолошког пројекта система за валоризацију депонијског гаса, Александар Томић, 30.09.2016.
 • Елементи технолошког пројекта система за прераду зауљених отпадних вода термоелектране, Димитрије Стевановић, 29.09.2011.

Основне академске студије

 • Анализа сигурности постројења за производњу водоника у Рафинерији нафте Панчево, Милица Буља, 07.12.2017.
 • Анализа могућности примене софтвера RETScreen у технолошким пројектима, Ирина Тривковић, 30.09.2017.
 • Анализа сигурности мазутног постројења за старт котлова, Петар Станојевић, 03.09.2015.
 • Анализа сигурности технолошког процеса на пунионице ацетилена, Дорис Јањић, 23.09.2014.
 • Анализа сигурности технолошког процеса производње ацетилена, Андреа Јањић, 23.09.2014.
 • Студија сигурности технолошких процеса дезинфекције воде, Јована Миросављевић, 22.09.2014.

Основне студије

 • Анализа уклањања и збрињавања отпадних уља на ОПД ХЕ Ђердап 1, Ивана Шћојић, 23.06.2016.
 • Моделовање технолошког процеса третмана природног гаса коришћењем софтвера за симулацију у функцији пројектовања процеса, Бојана Шутановац, 10.01.2013.
 • Анализа података Националног регистра извора загађивања о загађујућим материјама, на примеру постројења за сагоревање у Републици Србији са топлотном снагом већом од 50 MW, Милица Штрбац, 29.12.2011.
 • Процена утицаја третмана отпадног муља нафтно - петрохемијског комплекса на животну средину, Жељка Бранковић, 08.11.2011.
 • HACCP анализа постројења за производњу воде за пиће из акумулације " Гружа" у Крагујевцу, Марија Никитовић, 28.12.2010.
 • Анализа података за Интегрални катастар загађивача на примеру великих постројења за сагоревање у Републици Србији, Милица Аџић, 30.09.2010.
 • Анализа утицаја на животну средину производње битумена применом алгоритма за редуковање отпада, Јелена Танасијевић, 06.07.2010.
 • Анализа сигурности технолошких процеса у погонима за прераду пластичних маса у А.Д. " Златарпласт " Нова Варош, Јелена Поповић, 05.03.2010.
 • Анализа сигурности технолошких процеса у преради отпадних вода ХИП - Петрохемије а.д. Панчево, Никола Мијајловић, 04.11.2009.
 • Анализа сигурности технолошких процеса у погону за мешање базних уља и адитива, Марија Милосављевић, 30.10.2009.
 • Анализа сигурности технолошких процеса у производњи полиетилена ниске густине, Мина Медић, 15.10.2009.
 • Елементи технолошког пројекта постројења за уклањање уља из отпадних вода рафинерије нафте, Димитрије Стевановић, 21.09.2009.
 • Анализа губитака услед испаравања на ауто и железничком пунилишту у Рафинерији нафте Панчево пре и након реконструкције, Мирослав Подолски, 26.06.2009.
 • Анализа сигурности технолошких процеса у производњи претформи за дувану амбалажу, Ана Ћитић, 27.03.2009.
 • Процена емисије лако испарљивих угљоводоника из складишних резервоара Рафинерије нафте Панчево, Невена Топаловић, 15.12.2008.
 • Анализа сигурности технолошког процеса за дезинфекцију воде у погону за прераду воде "Макиш" у ЈКП "Београдски водовод и канализација", Сандра Ковачевић, 15.12.2008.
 • Анализа сигурности технолошких процеса погона за претакање техничких гасова, Сандра Поповић, 30.09.2008.
 • Анализа сигурности технолошког процеса постројења за производњу угљенмоноксида МСК-Кикинда, Александар Ђорђевић, 06.06.2008.
 • Анализа сигурности постројења ''Аутопунилиште'' у НИС-Рафинерији нафте Панчево, Ранко Ристовић, 25.12.2007.
 • Анализа сигурности технолошких процеса и постројења у фабрици '' Rumaguma-galaxy'', Јасмина Пантовић, 23.10.2007.
 • Анализа сигурности технолошких процеса складишног постројења НИС-ПЕТРОЛ у Београду, Тијана Радоман, 04.10.2007.
 • Процена гасних емисија из складишних резервоара Рафинерије нафте Панчево пре и након реконструкције, Тања Жабарац, 27.07.2007.
 • Моделовање секције за синтезу амонијака коришћењем процесног симулатора ASPEN PLUS, Зденка Ђорђевић, 08.11.2006.
 • Нумеричко одређивање константи модела процеса полимеризације диметилитаконата механизмом слободних радикала, Марија Киров, 29.09.2006.
 • Процена гасних емисија моторних бензина у НИС Рафинерији нафте Панчево пре и након реконструкције складишта, Милорад Богдановић, 20.09.2006.
 • Процена емисије угљоводоника из складишних резервоара рафинеријских постројења на примеру нис рафинерије нафте панчево, Јасна Чворо, 14.07.2006.
 • Компаративна анализа поступака за укљањање азотних оксида из отпадних гасова постројења за производњу азотне киселине, Јелена Ордагић, 14.06.2006.
 • Анализа сигурности технолошких процеса при производњи и складиштењу пнеуматика, Нинослав Панић, 13.12.2005.
 • Анализа сигурности технолошког процеса складиштења течног кисеоника, Миљана Грујић, 02.12.2005.
 • Анализа губитака евапорацује на ауто претакалишту у нис рафинерији нафте панчево, Душан Бабић, 21.07.2005.
 • Развој модела гасних емисија из складишних резервоара у фабрици етилен хип петрохемије у панчеву, Марија Петровић, 14.06.2005.
 • Анализа утицаја реконструисаног постројења за производњу полиетилена високе густине на животну средину, Владица Јеврић, 19.11.2004.
 • Хаццп анализа у постројењу за производњу воде за пиће, Владимир Буразор, 30.09.2004.
 • Развој модела процеса производње сапуна, Ана Јовановић, 14.07.2004.
 • Анализа сигурности технолошких процеса у предузећу/паланачки кисељак/ а.д., Душан Цветковић, 05.05.2003.
 • Анализа утицаја на животну средину у постројењу за прераду политетрафлуоретилена, Марија Дрљача, 23.12.2002.