Навигација

проф. др Славица Стевановић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 219

011/3303651
локал651
Научна областКонтрола квалитета
Датум избора у звање 1. октобар 2016.

Менторство

Мастер академске студије

 • Упоредна анализа квалитета готових производа у индустрији пива, Ана Перошевић, 30.09.2014.
 • Праћење квалитета барута применом HPLC и HFC методе, Славко Мијатов, 30.09.2013.
 • Утицај радних параметара на капацитет мембране током микрофилтрације отпадне воде, Ивана Шиљак, 27.09.2011.
 • Одређивање капацитета целулозно нитратне мембране за уклањање јона цинка из воде, Сузана Савић, 27.09.2011.
 • Анализа квалитета површинских и подземних вода на територији Браничевског округа, Тања Илић, 11.04.2011.

Основне академске студије

 • Спектрофотометријско одређивање аминокиселина у присуству јона тешких метала, Дајана Ђуричић, 24.09.2015.
 • Испитивање радног века целулозно нитратне мембране у процесу уклањања јона цинка из воде, Јелена Петровић, 20.09.2012.
 • Утицај радних параметара на појаву онечишћења мембране током микрофилтрације, Милица Љубисављевић, 20.09.2012.
 • Утицај радних параметара на капацитет целулозно-нитратне мембране током микрофилтрације, Наташа Кочовић, 29.09.2011.
 • Сепарација јона цинка, олова и кадмијума комбинованом комплексирајуће-микрофилтрационом методом, Данка Ђоковић, 14.06.2011.
 • Одређивање селективности Na-карбоксиметил целулозе у комбинованом процесу комплексирања и микрофилтрације јона тешких метала, Сузана Савић, 30.09.2010.
 • Одређивање селективности целулозно-ацетатне мембране у процесу уклањања јона тешких метала микрофилтрацијом, Ивана Шиљак, 30.09.2010.

Основне студије

 • Утицај радних параметара на капацитет целулозно-ацетатне мембране током микрофилтрације, Стефан Сотировић, 20.02.2012.
 • Примена полиакрилних мембрана за уклањање јона цинка комбинованом комплексирајуће - микрофилтрационом методом, Зоран Секулић, 02.06.2009.
 • Уклањање јона олова из воде комбиновано комплексирајуће - микрофилтрационом методом, Лидија Арсић, 23.03.2009.
 • " Примена натријум - карбоксиметил целулозе за уклањање јона кадмијума из воде микрофилтрацијом", Светлана Симић, 24.12.2008.
 • Упоредна анализа резултата мерења микроелемената у биоти мора различитим аналитичким техникама, Милош Белушевић, 29.10.2008.
 • Примена натријум-карбоксиметил целулозе за уклањање јона цинка из воде микрофилтрацијом, Ивана Миланов, 18.04.2008.
 • Утицај радних параметара на ефикасност уклањања јона тешких метала из воде ултрафилтрацијом, Александра Милановић, 15.09.2004.
 • Испитивање реакционих услова комплексирања јона тешких метала амино/киселинама и беланчевинама/, Јелена Ћировић, 16.12.2002.
 • Одређивање садр2аја олова у моторном бензину методом дисперзије енергије x/зрака, Иван Поповић, 15.10.2002.
 • Одређивање трагова фенола у води методом мембранске екстракције са н/деканолом, Александра Видојевић, 04.04.2002.
 • Колориметријска метода за одређивање трагова шећера у води, Ђорђе Кнежевић, 01.04.2002.
 • Спектрофотометријска метода за одређивање алкохола применом хромне киселине, Биљана Николић, 25.02.2002.
 • Испитивање ефикасности мембранске екстракције фенола н-октанолом у модулу са шупљим влакнима, Душан Бучевац, 20.03.2001.