Навигација

14ЗП212 - Микробиологија

Спецификација предмета
НазивМикробиологија
Акроним14ЗП212
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомНемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са различитим групама микроорганизама (вирусима, бактеријама, квасцима, плеснима, печуркама, алгама и протозоама), њиховом структуром, факторима који утичу на њихов раст и начином размножавања, поступцима који се могу применити у циљу контроле раста микроорганизама, као и са њиховом систематиком.
   Исходи учења (стечена знања)Након одслушаног курса студенти ће овладати техникама које се користе у микробиолошкој лабораторији, моћи ће да разликују поједине групе микроорганизама на основу њихових морфолошких, физиолошких и биохемијских карактеристика, знаће који су микроорганизми патогени и на који начин се може контролисати њихов раст и активност, који се микроорганизми могу користити у индустрији у циљу добијања веома важних биотехнолошких производа.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеРазвој микробиологије и њен значај за биотехнологију; Структура микроорганизама (вируси, прокариотски и еукариотски микроорганизми); Утицај спољних фактора на раст микроорганизама; Размножавање микроорганизама; Раст микроорганизама; Контрола раста микроорганизама; Систематика микроорганизама (вируси, бактерије, актиномицете, гљиве)
   Садржај практичне наставеУпознавање са асептичном техником рада у микробиолошкој лабораторији; Значај стерилизације и примена различитих поступака стерилизације у микробиолошкој лабораторији; Упознавање са различитим врстама микроскопа и рад на светлосном микроскопу; Припрема нативних, фиксираних и бојених препарата (просто и сложено бојење; Упознавање са техникама за добијање чистих култура; Хранљиве подлоге њихов значај и подела; Крива раста микроорганизама и методе које се користе за њихово бројање
   Литература
   1. Стојановић М., Никшић М. (2002): Општа микробиологија, Пољопривредни факултет, Земун
   2. Врбашки Љ.: (1993): Микробиологија, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет
   3. Симић Д. (1988): Микробиологија, Научна књига, Београд
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   21
   Методе извођења наставеПрезентације; вежбе се изводе у мањим групама, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит40
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми40
   Семинари