Навигација

14Д110ТТ - Теорија формирања влакана

Спецификација предмета
НазивТеорија формирања влакана
Акроним14Д110ТТ
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање савременим знањима из теорије формирања влакана која треба да послуже као подлога за самостално дефинисање нових идеја у истраживањима у области хемије и технологије влакана и полимерних материјала. Студент ће овладати фундаменталним знањима класичних и нових поступака формирања влакана, развити способност критичке анализе постојећих знања и предвиђања утицаја параметара процеса формирања влакана на њихову структуру и својства.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да знања из теорије формирања влакана могу користити као теоријску и практичну подлогу у научно-истраживачком и стручном раду у области материјала и текстилног инжењерства. Студенти ће овладати фундаменталним знањима о савременим поступцима формирања влакана, развити способност критичке анализе постојећих знања и предвиђања утицаја параметара процеса формирања влакана на њихову структуру и својства. Такође, студенти се оспособљавају да воде истраживања, осмишљавају пројектне задатке који резултују новим сазнањима, воде критички дијалог у научној и стручној области и доносе стратешке одлуке.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет обухвата опште теоријске основе формирања влакана из растопа и раствора полимера, класичне и нове поступке формирања влакана и утицај процесних параметара на структурну организованост влакана: Теоријска анализа обликовања полимера у влакна; Реолошка анализа процеса формирања влакана; Феномени преноса масе и топлоте у процесима очвршћавања влакана; Кинематика формирања влакана; Утицај поступка и параметара процеса формирања на структурну организованост влакана.
  Садржај практичне наставеУ оквиру студијског истраживачког рада студенти ће проучавати утицај процесних параметара на формирање влакана из растопа.
  Литература
  1. A.Zyabitskiy, Teoreticheskie osnovy formovaniya volokon, prevod sa engleskog, Khimiya, Moskva, 1979.
  2. S.P.Papkov, Teoreticheskie osnovy proizvodstva khimicheskikh volokon, Khimiya, Moskva, 1990
  3. V.VYurkevich, A.B.Pakshver, Tekhnologiya proizvodstva khimicheskikh volokon, Khimiya, Moskva, 1987.
  4. K.Katayama, M.Tsuji, Fundamentals of Spinning, in Advanced Fiber Spinning Technology, ed. T.Nakajima, Woodhead publishing Ltd., Cambridge, 1994.
  5. A.Zyabitskiy, Kh.Kavai, eds., Vysokoskorostnoe formovanie volokon, prevod sa engl., Khimiya, Moskva, 1988.
  6. Odgovarajuća literatura iz referentnih časopisa: Reactive and Functional Polymers, Textile Research Journal, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose, Fibers & Polymers, Russian Journal of Applied Chemistry.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеНастава се реализује кроз предавања, студијски истраживачки рад и израду семинарских радова.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50