Навигација

О Центру ЦПА&Г

Улога и значај центра ЦПАГ индустрије

Центар је основан 1994. године у склопу Технолошко-металуршког факултета у Београду (ТМФ), као Центар целулозе, папира, амбалаже и графике (Центар ЦПА&Г). Чланице Центра ЦПА&Г су све фабрике папира и картона из Србије, Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине, као и поједине фирме из Словеније, Хрватске, Аустрије, Немачке, Финске, Словачке, Чешке, САД-а.., које производе пратећу опрему, сировине, или су водеће у области технологије производње папира и картона, израде амбалаже и услуга из области графике, области енергетике, аутоматског управљања, штедњи енергије, заштити животне средине, итд.. 

У бившој држави, СФРЈ, постојао је Институт за целулозу и папир у Љубљани (Словенија), као научно - истраживачка институција за ову индустрију. Распадом СФРЈ и формирањем СРЈ наметнуло се као нужно формирање научно-истраживачке институције за ову индустријску грану.

Основни циљеви при оснивању Центра су били следећи:

  • укључивање свих фабрика ове индустријске гране у ову научно-образовну институцију кроз њихово чланство;
  • заједнички рад на стручном и научном усавршавању, те развоју и унапредјењу технологије у свакој од чланица;
  • усаглашавање развојних програма на нивоу државе и региона, истраживање у подручју сировина, енергије и екологије;
  • формирање централне лабораторије на ТМФ-у и дислоцираних у појединим фабрикама; израда пројеката, елабората, експетиза на нивоу државе и за поједине фабрике;
  • повезивање научних института, привредних комора и надлежних министарстава са привредом у циљу унапређења привредног амбијента за успешније пословање;
  • школовање кадра одговарајућих профила за ову индустрију;
  • одржавање симпозијума, конференција и семинара;
  • повезивање са међународним научним институцијама и рад на истраживачким пројектима;
  • обезбеђивање стране научне литературе за ову индустријску грану.

Центар ЦПА&Г у сарадњи са привредом и Привредним коморама Србије и Београда и надлежним министарствима Владе Републике Србије, ради пројекте, елаборате, студије изводљивости у овој области и области штедње енергије и труди се да буде спона између привреде и државних институција.

Чланови проширеног УО Центра ЦПА&Г:

•            Проф. Ђ. Јанаћковић, ТМФ, Београд
•            Проф. П. Ускоковић, ТМФ, Београд
•            Проф. М. Крговић, ТМФ, Београд
•            Проф. Б. Лончар, ТМФ, Београд
•            Проф. С. Николић, ТМФ, Београд
•            Проф. С. Јовановић, ТМФ, Београд
•            Проф. В. Валент, ТМФ, Београд
•            Проф. П. Живковић, ТМФ, Београд
•            Проф. Б. Јетфенић, ЕТФ, Београд
•            Проф. Г. Јанкез, МФ, Београд
•            Дир. М. Љушић, УМКА, Умка
•            Дир. Д. Ерић, ФХ БЕОГРАД, Београд
•            Дир. М. Милојевић, КАПАСТАР ГРУПА, Београд
•            Дир. М. Станић, НАТРОН – ХАЈАТ, Маглај
•            Дир. Р. Станисавић, ЛЕПЕНКА, Нови Кнежевац
•            Дир. Р. Кнежевић, ЛЕПЕНКА, Нови Кнежевац
•            Дир. Ј. Ћосић, МАГНЕТИК, Чачак
•            Дир. В. Николић, ФОПА, Владичин Хан
 

Координатор и секретар

Координатор Центра је проф. др Милорад Крговић, од његовог оснивања, а секретар Марина Кршикапа.

Проф. др Милорад Крговић, дипл. инж.

Технолошко-металуршки факултет
Карнегијева 4
11 000 Београд
Србија
Тел/фаx: + 381 11 40 81 002
Мобилни: + 381 60 386 48 06
е-маил: mkrgovic@tmf.bg.a.rs

______________________________________________

Марина  Кршикапа, дипл. ецц.
Центар ЦПА&Г
Технолошко-металуршки факултет
Карнегијева 4
11 000 Београд
Србија
Тел/фаx: + 381 11 40 81 002
Мобилни: + 381 60 399 8 777
е-маил: m.krsikapa@gmail.com