Навигација

Активности центра ЦПА&Г

У протеклих двадесетак година Центар ЦПА&Г је својим радом прерастао у регионални центар ове индустријске гране. Поред Србије и Црне Горе на њега се ослањају Босна и Херцеговина, Македонија. Садржај рада се огледа у следећем:

  • Сарадњи са институтима из Финске, Немачке, Аустрије, Словеније, Бугарске, Румуније и Словачке;
  • Сарадњи са међународним научним институцијама на пројектима из области вода, хемијских производа, енергије и екологије;
  • Изради пројеката, експертиза, процена вредности фабрика и вођење разних реконструкција у фабрикама у Србији, БиХ, Македонији, Албанији, итд.
  • Организовању симпозијума, међународног карактера, из области целулозе, папира, амбалаже и графике, заједно са Катедром за графичко инжењерство ТМФ-а. 
  • Стручном усавршавање кадрова у овој индустрији;
  • Сарадњи на пројектима са Министарством за науку и Министарством за воде и заштиту животне средине Републике Србије;
  • Школовању високо-образованог кадра за ову индустрију и иновирање знања стручњака из индустрије;
  • Издавању зборника радова, посебних бројева одабраних научно-стручних часописа, књига, материјала за студије и техничку праксу;
  • Повезивању ове индустрије са надлежним владиним институцијама, а у вези остваривања стратешких циљева из области сировина - старог папира, енергије и екологије;
  • Увођењу нових технологија у овој индустрији у циљу конкурентности и рационалнијег пословања фабрика.