Navigacija

Informator za upis na tehnološko - metalurški fakultet za 2021. godinu

Vesti o upisu

Informator je namenjen budućim studentima Tehnološko - metalurškog fakulteta sa ciljem da pruži neophodnu pomoć pri upisu na fakultet. U ovom informatoru sadržane su informacije o studijskim programima Fakulteta, konkursu za školsku 2021/2022. godinu, postupku prijavljivanja kandidata, prijemnom ispitu, načinu bodovanja i rangiranja i
upisu.

Uslovi konkursa navedeni u ovom informatoru mogu biti podložni izmenama koje imaju za cilj usaglašavanje sa zajedničkim konkursom Univerziteta u Beogradu i odlukom Vlade Republike Srbije o broju studenata za koje se konkurs raspisuje. Tehnološko-metalurški fakultet će sve potencijalne izmene blagovremeno objaviti na veb stranici Fakulteta (www.tmf.bg.ac.rs).

U cilju uspešnog polaganja prijemnog ispita važno je pažljivo proučiti programe predmeta iz kojih se može polagati prijemni ispit, uputstvo o uslovima polaganja prijemnog ispita, kao i način ispravnog popunjavanja obrasca za odgovore. Informator sadrži i rešene testove sa prošlih prijemnih ispita.