Navigacija

Predavanje prof. Dragomira Bukura

Opšte vesti

Poštovane koleginice i kolege,

Savez hemijskih inženjera Srbije i Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu Vas poziva na predavanje uvaženog profesora Dr Dragomira B. Bukura, koji je profesor emeritus hemijskog inženjerstva na Texas A&M Univerzitetu u Teksasu, SAD.

Predavanje pod nazivom:

"Conversion of natural gas-(coal- or biomass-)
derived synthesis gas to transportation fuels and chemical feedstocks via Fischer-Tropsch
synthesis",

će se održati u četvrtak 28.12.2017. god., sa početkom u 10:30 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Prof. Bukur je trenutno rukovodilac međunarodnog projekta o modelovanju, optimizaciji i dinamici reaktora za Fischer-Tropsch sintezu, koji se odvija u saradnji Texas A&M Univerziteta u Kataru i
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, finansiranog od strane Katar fondacije.

U prilogu se nalazi sažetak predavnja i kratka biografija prof. Bukura.