Navigacija

Rokovi za prijavu i polaganje ispita

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku školske 2019/2020. godine možete pogledati i preuzeti ovde.

Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku školske 2019/2020. godine možete pogledati i preuzeti ovde.