Navigacija

Rokovi za prijavu i polaganje ispita

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku 2018/2019. možete pogledati i preuzeti ovde.

Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku 2018/2019. možete pogledati i preuzeti ovde.