Navigacija

Rokovi za prijavu i polaganje ispita

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku 2019/2020. možete pogledati i preuzeti ovde.

Raspored polaganja ispita u februarskom ispitnom roku 2019/2020. možete pogledati i preuzeti ovde.