Navigacija

Rokovi za prijavu i polaganje ispita

Rokove za prijavljivnje ispita u septembarskom i oktobarskom roku možete pogledati i preuzeti ovde.

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku 2016/2017 možete pogledati i preuzeti ovde.

Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku 2016/2017 možete pogledati i preuzeti ovde.