Navigacija

Tehnologija i dizajn tekstila i odeće

 

Nastavni plan:

  Šifra Naziv predmeta  Semestar Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
Zimski semetar
1 TET101 Opšta hemija 1 O 3 0 2   7
2 TET102 Elementi više matematike I 1 O 3 3 0   7
3 TET103 Tehnička fizika 1 O 3 3 0   6
4 ZP104 Inženjersko crtanje 1 O 2 2 0   5
5 ZP106 Strani jezik I 1 O 1 1 0   2
6 ZP105 Sociologija 1 O 2 1 0   3
Letnji semetar
7 TET107 Organska hemija 2 O 4 0 2   7
8 TET112 Elementi više matematike II 2 O 3 3 0   7
9 ZP114 Elementi opreme u procesnoj industriji 2 O 3 2 0   6
10 ZP116 Strani jezik II 2 O 1 1 0   2
11 14ZP107 Osnovi primene računara 2 O 0,13 0 1,87   2
12 14TET109 Tekstilni materijali 2 O 3 0 2   6
            60
 
DRUGA GODINA
Zimski semetar
1 TET22 Termodinamika sa termotehnikom 3 O 4 2 0   6
2 ZP21 Analitička hemija 3 O 2 0 3   5
3 TET29 Fizička hemija 3 O 4 0 2   7
4 TET210 Tekstilna vlakna 3 O 3 0 2   6
5 ZP23 Inženjerska ekonomija 3 O 2 1 0   3
6 14TET214 Ekologija u tekstilnoj industriji 3 O 2 0 1   3
Letnji semetar
7   Izborni predmet 1 4 IB         5
8 ZP24 Elektrotehnika sa elektronikom 4 O 2 1,2 0,8   4
9 TET211 Predenje 4 O 3 2 0   6
10 TET212 Tkanje i dizajn tkanina 4 O 3 1,8 0,2   6
11 TET213 Tekstilna pomoćna sredstva 4 O 4 0 0   5
12   Izborni predmet 2 4 IB         4
    60
 
TREĆA GODINA
Zimski semetar
1 TET31 Pletenje i dizajn pletenina 5 O 3 2 0   6
2 14TET32 Netkani tekstilni materijali 5 O 2 0,2 0,5 0,3 3
3 14TET37 Tehnologija odeće 5 O 3 1 0 1 5
4 TET34 Bojenje tekstilnog materijala 5 O 3 0 2   6
5 TET35 Ispitivanje tekstila 5 O 3 0,7 1,3   6
6 14TET314 Konstrukcija odeće 5 I 1 3 0   4
Letnji semetar
7   Izborni predmet 3 6 IB         3
8 TET36 Dorada tekstilnog materijala 6 O 3 0 2   5
9   Izborno područje – Izborni predmet2 6 O         4
10   Izborno područje – Izborni predmet3 6 O         3
11   Izborno područje – Izborni predmet4 6 IB         3
    60
12 ZP44 Stručna praksa 6   2   3
13 ZP45 Završni rad 6 8 9
Ukupno ESPB bodova 180

 

 

 

 

Izborna nastava na studijskom  programu Tekstilna tehnologija

Bira se po jedan predmet iz svake grupe izbornih predmeta.

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
Izborni predmet 1
1 14TET215 Primena računara u tekstilu SA I 1 3 0   5
2 TET216 Programiranje SA I 2 0 2   5
3 14TET219 Industrijsko zagađenje SA I 2 2 0   5
Izborni predmet 2
1 TET217 Osnove marketinga SA I 3 0 0   4
2 TET218 Industrijski menadžment SA I 3 0 0   4
Izborni predmet 3
1 TET315 Tehnički tekstilni materijali NS I 3 0 0   3
2 14TET38 Održavanje i nega odeće NS I 3 0 0   3

 

 

 

Bira se ukupno četiri predmeta iz ponuđene grupe predmeta odabranog izbornog područja.

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
Izborni predmet u izbornom području: Tehnologija i dizajn tekstila i odeće
1 TET313 Mašine i uređaji u industriji odeće NS I 2 0 0   3
2 14TET330 Struktura i dizajn tekstilnih materijala NS I 2 0 1   4
3 14TET331 Studija rada u industriji odeće NS I 1 0,8 0 0,2 3
4 14TET332 Tehnička priprema proizvodnje odeće NS I 2 2 0 4