Navigacija

Metalurško inženjerstvo

Opšte informacije o studijskom programu Metalurško inženjerstvo možete pogledati ovde:

Nastavni plan:

  Šifra Naziv predmeta  Semestar Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
Zimski semetar
1 14ZP102 Matematika I 1 O 3 4 0   7
2 14ZP103 Tehnička fizika I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ZP101 Opšta hemija I 1 O 4 0 2   7
4 ZP106 Strani jezik I 1 O 1 1 0   2
5 ZP105 Sociologija 1 O 2 1 0   3
6 ZP104 Inženjersko crtanje 1 O 2 2 0   5
Letnji semetar
7 ZP112 Matematika II 2 O 3 3 0   7
8 14ZP113 Tehnička fizika II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ZP111 Opšta hemija II 2 O 4   2   7
10 ZP116 Strani jezik II 2 O 1 1     2
11 14ZP107 Osnovi primene računara 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ZP115 Elementi opreme u procesnoj industriji 2 O 3 2 0   6
            60
 
DRUGA GODINA
Zimski semetar
1 ZP211 Matematika III 3 O 3 2 0   6
2 ZP22 Termodinamika 3 O 3 2 0   6
3 ZP21 Analitička hemija 3 O 2 0 3   5
4 MIN210 Struktura metalnih materijala 3 O 3 3 0   6
5 ZP23 Inženjerska ekonomija 3 O 2 1 0   3
6 MIN211 Fenomeni prenosa u metalurškim procesima 3 O 3 1 0   4
Letnji semetar
7 ZP29 Fizička hemija 4 O 4   2   7
8 ZP24 Elektrotehnika sa elektronikom 4 O 2 0 2   4
9 MIN212 Fizika čvrstoće i plastičnosti 4 O 3 3     8
10 MIN213 Ekonomika preduzeća i menadžment 4 O 2 2 0   4
11 MIN214 Osnovi očvršćavanja metala 4 O 2 0 0   3
11 ZP25 Programiranje 4 O 2 1 1   4
    60
 
TREĆA GODINA
Zimski semetar
1 MIN31 Sagorevanje i metalurške peći 5 O 3 2 0   5
2 MIN32 Teorijski osnovi piro- i hidrometalurških peći 5 O 3 3 0   7
3 MIN33 Mehanika i deformaciono ponašanje metala 5 O 3 2 0   6
4 MIN34 Fazne transformacije 5 O 2 3 0   7
5 MIN35 Ispitivanje metala 5 O 2 2 0   5
Letnji semetar
7 MIN36 Metalurgija obojenih metala 6 O 3 2 0   6
8 MIN37 Metalurgija gvožđa i čelika 6 O 3 2 0   6
9 MIN38 Deformaciono procesiranje metala 6 O 3 2 0   6
10 MIN39 Termička obrada metala i legura 6 O 2 3 0   6
11 MIN310 Livenje metala i modelovanje alata 6 O 3 2 0   6
    60
 
ČETVRTA GODINA
Zimski semetar
1 MM435 Osnovi projektovanja  7 O 2 0 0   2
2 MIN43 Zavarivanje 7 O 2 2 0   5
3 MIN46 Metalurgija praha 7 O 2 1 0   3
4   Izborni blok 1 7 IB         20
Letnji semetar
6   Izborni blok 2  8 IB         15
7   Stručni izborni predmet  8 IB       2 3
       
17 ZP44 Stručna praksa 8   2   3
18 ZP45 Završni rad 8 8 9
Ukupno ESPB bodova 240

 

 

Izborni predmeti na studijskom području Metalurško inženjerstvo

Izborni blok 1 - biraju se četiri predmeta sa liste ponuđenih predmeta

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 MIN471 Merenje i upravljanje procesima u metalurgiji  NS I 2 2 0   5
2 MIN473 Metalurgija retkih i plemenitih metala NS I 3 1 0   5
3 MIN474 Korozija i zaštita materijala NS I 3 0 1   5
4 MIN475 Aluminijumske legure – svojstva i primena NS I 3 1 0   5
5 MIN476 Čelici – svojstva i primena  NS I 2 2 0   5
6 14MIN496 Specijalne tehnike livenja metala NS I 3 1 0   5
7 MIN479 Vatrostalni materijali NS I 4 0 0   5
8 MIN481 Materijali otporni na habanje NS I 3 1 0   5
9 MIN482 Reciklaža metala NS I 3 1 0   5
10 MIN483 Izbor materijala i sigurnost konstrukcija NS I 2 2 0   5

 

 

 

 

Izborni blok 2 - biraju se tri predmeta sa liste ponuđenih predmeta isključujući izabrane predmeta iz Izbornog bloka 1

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 MIN471 Merenje i upravljanje procesima u metalurgiji  NS I 2 2 0   5
2 MIN473 Metalurgija retkih i plemenitih metala NS I 3 1 0   5
3 MIN474 Korozija i zaštita materijala NS I 3 0 1   5
4 MIN475 Aluminijumske legure – svojstva i primena NS I 3 1 0   5
5 MIN476 Čelici –svojstva i primena  NS I 2 2 0   5
6 14MIN496 Specijalne tehnike livenja metala NS I 3 1 0   5
7 MIN479 Vatrostalni materijali NS I 4 0 0   5
8 MIN481 Materijali otporni na habanje NS I 3 1 0   5
9 MIN482 Reciklaža metala NS I 3 1 0   5
10 MIN483 Izbor materijala i sigurnost konstrukcija NS I 2 2 0   5

 

 

 

Stručni izborni predmet - bira se jedan predmet iz liste ponuđenih predmeta

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 MIN491 Osnovi elektrometalurgije NS I 3 0 0   3
2 MIN494 Specijalni čelici i legure NS I 3 0 0   3
3 14MIN498 Energetska efikasnost u metalurgiji NS I 3 0 0   3
4 14MIN499 Principi analize loma NS I 2 0 1   3