Navigacija

Inženjerstvo zaštite životne sredine

 

Opšte informacije o studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine možete pogledati ovde:

Nastavni plan:

  Šifra Naziv predmeta  Semestar Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
Zimski semetar
1 14ZP102 Matematika I 1 O 3 4 0   7
2 14ZP103 Tehnička fizika I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ZP101 Opšta hemija I 1 O 4 0 2   7
4 ZP106 Strani jezik I 1 O 1 1 0   2
5 ZP105 Sociologija 1 O 2 1 0   3
6 ZP104 Inženjersko crtanje 1 O 2 2 0   5
Letnji semetar
7 ZP112 Matematika II 2 O 3 3 0   7
8 14ZP113 Tehnička fizika II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ZP111 Opšta hemija II 2 O 4   2   7
10 ZP116 Strani jezik II 2 O 1 1     2
11 14ZP107 Osnovi primene računara 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ZP114 Elementi opreme u procesnoj industriji 2 O 3 2 0   6
            60
 
DRUGA GODINA
Zimski semetar
1 ZP27 Diferencijalne jednačine 3 O 2 2 0   5
2 ZP28 Organska hemija  3 O 4 0 2   7
3 ZP21 Analitička hemija 3 O 2 0 3   5
4 ZP22 Termodinamika 3 O 3 2 0   6
5   Izborni predmet 1 3 O         4
6 ZP23 Inženjerska ekonomija 3 O 2 1 0   3
Letnji semetar
7 ZP29 Fizička hemija 4 O 4 0 2   7
8 ZP25 Programiranje 4 O 2 1 1   4
9 ZP212 Mikrobiologija 4 O 2 0 1   3
10 14IŽS211 Životna sredina i zagađenje 4 O 2 0 2   4
  IŽS212 Organske zagađujuće materije 4 O 2 0 1   4
11   Izborni predmet 2 4 IB         4
12   Izborni predmet 3 4 IB         4
    60
 
TREĆA GODINA
Zimski semetar
1 ZP30 Mehaničke i toplotne operacije 5 O 4 2 0   8
2 IŽS35 Opasne i štetne materije 5 O 3 2 1   7
3 IŽS34 Metode analize zagađujućih materija 5 O 3 0 3   7
4   Izborni blok 1 5 IB         8
Letnji semetar
7 ZP36 Operacije prenosa mase 6 O 3 3 0   7
8 ZP31 Osnovi reaktorskog inženjerstva 6 O 2 2 0   5
9 IŽS37 IZŽS laboratorija 6 O         3
10 ZP311 Osnovi bioprocesnog inženjerstva 6 O 3 0 1   4
11 IŽS39 Upravljanje čvrstim otpadom 6 O 3 2 0   6
12 14IŽS310 Osnovi tehnologije pripreme vode 6 O 2 0 2   5
    60
 
ČETVRTA GODINA
Zimski semetar
1 ZP42 Osnovi projektovanja 7 O 2 0 0   2
2 ZP40 Održivi razvoj 7 O 3 0 0   4
3 IŽS47 Prečišćavanje otpadnih gasova 7 O 3 0 2   6
4 14IŽS48 Osnove ptehnologije prečišćavanja otpadnih voda 7 O 4 0 2   6
5 ZP43 Osnovi automatskog upravljanja 7 O 2 0 2   5
6   Izborni blok 2 7 IB         7
Letnji semetar
6 ZP41 Ekonomika preduzeća i menadžment 8 O 3 1 0   4
7 IŽS49 Projektovanje opreme i procesa u IZŽS 8 O 3 2 0   6
7   Izborni blok 3 8 IB         8
       
17 ZP44 Stručna praksa 8   2   3
18 ZP45 Završni rad 8 8 9
Ukupno ESPB bodova 240

 

 

Izborni predmeti na studijskom području Inženjerstvo zaštite životne sredine

Izborni predmet 1 - bira se jedan od ponuđenih predmeta

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 IŽS213 Funkcionisanje bioloških sistema NS I 2 0 1   4
2 IŽS214 Uvod u hemijsko inženjerstvo NS I 2 1 0   4

 

 

 

Izborni predmet 2 - bira se jedan od ponuđenih predmeta

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 IŽS215 Elektrotehnika sa elektronikom SA I 2 0 2   4
2 IŽS216 Primenjena informatika u IZŽS SA I 2 0 2   4
3 ZP313 Biohemija SA I 3 0 1   4

 

 

 

Izborni predmet 3 - bira se je jedan od ponuđenih predmeta

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
 
1 IŽS217 Koloidna hemija NS I 2 0 1   4
2 14IŽS219 Zaštita životne sredine od zračenja i buke NS I 2 0 1   4

 

 

 

Blok izbornih predmeta 1 - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude 8

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 IŽS312  Monitoring životne sredine NS I 2 0 1   3
2 IŽS313 Materijali NS I 3 0 1   5
3 IŽS314 Hidrologija NS I 2 1 0   3
4 14IŽS315 Industrijsko zagađenje NS I 3 1 0   5

 

 

 

 

Blok izbornih predmeta 2 - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude 7

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 IŽS410 Procesna oprema u IZŽS NS I 2 1 0   4
2 IŽS411 Reciklaža NS I 3 0 0   3
3 IŽS412 Separacioni procesi NS I 2 2 0   5
4 14IŽS426 Registar zagađivača NS I 2 0 0   2
6 14IŽS427 Akcidenti i upravljanje rizikom NS I 2 1 0   4

 

 

 

 

Blok izbornih predmeta 3 - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude minimum 8

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 IŽS421 Analiza tragova zagađujućih materijala NS I 2 0 2   4
2 14IŽS422 Procena uticaja tehnoloških postrojenja na životnu sredinu NS I 2 1 0   4
3 14IŽS423 Zagađenje i remedijacija zemljišta NS I 2 0 2   5
4 14IŽS428 Energetika i zaštita životne sredine NS I 2 1 0   3
4 14IŽS429 Osnovi hemomoetrije NS I 2 1 0   3
4 14IŽS430 Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda NS I 2 1 0   3
5 14IŽS432 Separacione tehnike NS I 2 2 2   4
6 14IŽS431 Obnovljivi izvori energije NS I 2 1 0   4