Navigacija

Grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža

Nastavni plan:

  Šifra Naziv predmeta  Semestar Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
Zimski semetar
1 14ZP102 Matematika I 1 O 3 4 0   7
2 14ZP103 Tehnička fizika I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ZP101 Opšta hemija I 1 O 4 0 2   7
4 ZP106 Strani jezik I 1 O 1 1 0   2
5 ZP105 Sociologija 1 O 2 1 0   3
6 ZP104 Inženjersko crtanje 1 O 2 2 0   5
Letnji semetar
7 ZP112 Matematika II 2 O 3 3 0   7
8 14ZP113 Tehnička fizika II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ZP111 Opšta hemija II 2 O 4   2   7
10 ZP116 Strani jezik II 2 O 1 1     2
11 14ZP107 Osnovi primene računara 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ZP114 Elementi opreme u procesnoj industriji 2 O 3 2 0   6
            60
 
DRUGA GODINA
Zimski semetar
1 ZP211 Matematika III 3 O 3 2 0   6
2 ZP28 Organska hemija 3 O 4 0 2   7
3 ZP21 Analitička hemija 3 O 2 0 3   5
4 ZP22 Termodinamika 3 O 3 2 0   6
5 ZP23 Inženjerska ekonomija 3 O 2 1 0   3
6 IIM210 Osnovi inženjerstva materijala 3 O 3 0 0   3
Letnji semetar
7 ZP29 Fizička hemija 4 O 4 0 2   7
8 ZP24 Elektrotehnika sa elektronikom 4 O 2 0 2   4
9 ZP25 Programiranje 4 O 2 1 1   4
10 14IIM21 Metalni materijali 4 O 2 0 2   5
11 14IIM22 Keramički materijali 4 O 2 2 0   5
12 14IIM23 Polimerni materijali 4 O 3 0,3 0,7   5
    60
 
TREĆA GODINA
Zimski semetar
1 14IIM31 Fenomeni prenosa 5 O 3 1 0   5
2 14IIM32 Kompozitni materijali 5 O 3 0 1   5
3 14IIM33 Metode karakterizacije materijala 5 O 3 0 1   5
4 14IGI31 Osnovi grafičkog inženjerstva 5 O 2 1 1   5
5 14IGI33 Dizajn grafičkih proizvoda 5 O 2 1 1   5
6 14IGI32 Priprema za štampanje 5 O 2 0 2   5
Letnji semetar
7 14IIM34 Ispitivanje fizičko mehaničkih svojstava 6 O 2 1 0   4
8   Izborni predmet 1 6 IB         3
9   Izborni predmet 2 6 IB         4
10 14IGI34 Tehnike štampanja 6 O 2 1 1   5
11 14IGI35 Štamparske forme 6 O 2 1 1   5
12 14IGI36 Grafička dorada i ambalaža 6 O 2 1 1   5
13 14IGI37 Grafičke boje i lepkovi 6 O 2 0 2   5
    60
 
ČETVRTA GODINA
Zimski semetar
1 ZP42 Osnovi projektovanja 7 O 2 0 0   2
2 14IIM41 Korozija i zaštita materijala 7 O 3 0 1   5
3   Izborni predmet 3 7 O         4
4 14IGI41 Standardizacija i kvalitet u grafičkoj industriji 7 O 2 1 1   5
5 14IGI42 Veb dizajn i elektronsko izdavaštvo 7 O 1 0 3   5
6 14IGI43 Tehnologija papira, kartona i lepenke 7 O 3 0,7 0,3   5
7 14IGI44 Štampanje ambalažnih materijala 7 O 3 0,5 0,5   4
Letnji semetar
8 ZP41 Ekonomika preduzeća i menadžment 8 O 3 1 0   4
9 14IIM44 Principi izbora materijala 8 O 2 0 2   5
10 14IIM45 Ambalažni materijali 8 O 2 1 0   3
11 14IIM46 Reciklaža materijala 8 O 3 0 0   3
12 14IIM47 Obrada materijala štampanjem 8 O 3 0 0   3
       
13 ZP44 Stručna praksa 8   2   3
14 ZP45 Završni rad 8 8 9
Ukupno ESPB bodova 240

 

 

 

Izborni predmeti na studijskom profilu Grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža

Bira se po jedan predmet iz svakog bloka ponuđenih predmeta.

  Š Naziv predmeta Tip Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
Izborni predmet 1
1 14IIM35 Inženjerstvo površina  SA I 2 0 1   3
2 14IIM36 Grafički programski paketi SA I 1 3 0   3
3 14IIM37 Uvod u metodu konačnih elemenata SA I 1 1 1   3
Izborni predmet 2
1 14IIM38 Fizika čvrstog stanja TM I 3 0 0   4
2 14IIM39 Osnovi hemije čvrstog stanja TM I 2 0 1   4
3 14IIM310 Nanomaterijali i nanotehnologije TM I 3 0 0   4
Izborni predmet 3
1 14IIM42 Održivi razvoj SA I 3 0 0   4
2 14IIM43 Industrijski dizajn SA I 2 0 1   4