Navigacija

Polimerno inženjerstvo

  Šifra Naziv predmeta  Semestar Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
Zimski semetar
1 14ZP102 Matematika I 1 O 3 3 0   7
2 14ZP103 Tehnička fizika I 1 O 3 1 1   6
3 ZP101 Opšta hemija I 1 O 4 0 2   7
4 ZP106 Strani jezik I 1 O 1 1 0   2
5 ZP105 Sociologija 1 O 2 1 0   3
6 ZP104 Inženjersko crtanje 1 O 2 2 0   5
Letnji semetar
7 ZP112 Matematika II 2 O 3 3 0   7
8 14ZP113 Tehnička fizika II 2 O 3 1 1   6
9 ZP111 Opšta hemija II 2 O 4   2   7
10 ZP116 Strani jezik II 2 O 1 1     2
11 14ZP107 Osnovi primene računara 2 O 0 0 2   2
12 ZP114 Elementi opreme u procesnoj industriji 2 O 3 2 0   6
            60
 
DRUGA GODINA
Zimski semetar
1 ZP27 Diferencijalne jednačine 3 O 2 2 0   5
2 ZP281 Organska hemija I 3 O 4 0 2   7
3 ZP21 Analitička hemija 3 O 2 0 3   5
4 ZP22 Termodinamika 3 O 3 2 0   6
5 ZP23 Inženjerska ekonomija 3 O 2 1 0   3
6 HHI210 Uvod u HI 3 O 2 1 0   4
Letnji semetar
7 HHI211 Elementi verovatnoće i statistike 4 O 2 1 0   4
8 ZP282 Organska hemija II 4 O 4 0 2   7
9 ZP291 Fizička hemija I 4 O 4 0 2   7
10 ZP24 Elektrotehnika sa elektronikom 4 O 2 1,2 0,8   4
11 ZP25 Programiranje 4 O 2 0 2   4
12 HHI212 Mehanika fluida 4 O 2 1 0   4
    60
 
TREĆA GODINA
Zimski semetar
1 ZP392 Fizička hemija II 5 O 4 0 2   7
2 ZP33 Mehaničke operacije 5 O 2 2 0   5
3 ZP34 Toplotne operacije 5 O 2 2 0   5
4 ZP32 Materijali 5 O 3 1 0   5
5 ZP35 Instrumentalne metode 5 O 2 0 1   3
6 14HPI38 Osnovi polimernog inženjerstva 5 O 3 0 2   5
Letnji semetar
7 ZP36 Operacije prenosa mase 6 O 3 3 0   7
8 ZP37 HI laboratorija 6 O 0 0 3   3
9 ZP31 Osnovi reaktorskog inženjerstva 6 O 2 2 0   5
10 HPI39 Hemija makromolekula 6 O 3 1 2   7
11 ZP39 Modelovanje i simulacija procesa 6 O 2 2 0   5
12 HPI311 Prirodni polimeri 6 O 1 0 1   3
    60
 
ČETVRTA GODINA
Zimski semetar
1 ZP43 Osnovi automatskog upravljanja 7 O 2 0 2   5
2 ZP42 Osnovi projektovanja 7 O 2 0 0   2
3 ZP46 Uvod u zaštitu životne i radne sredine 7 O 2 0 0   3
4 14HPI47 Karakterisanje polimernih materijala 7 O 2 0 3   5
5 HPI48 Polimerno reakciono inženjerstvo 7 O 3 0 2   6
6 HPI410 Reologija polimera 7 O 3 2 0   5
7 14HPI418 Prerada i reciklaža polimera 7 O 3 1 0   4
Letnji semetar
8 ZP41 Ekonomika preduzeća i menadžment 8 O 3 1 0   4
9 14HPI419 Prirodni polimerni materijali 8 O 2 2 0   5
10 14HPI420 Polimerni premazi 8 O 2 2 0   5
11 14HPI421 Projektovanje procesa u polimernom inženjerstvu 8 O 2 2 0   4
       
12 ZP44 Stručna praksa 8   2   3
13 ZP45 Završni rad 8 8 9
Ukupno ESPB bodova 240