Navigacija

Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

Opšte informacije o studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija možete pogledati ovde:

Nastavni plan:

  Šifra Naziv predmeta  Semestar Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
Zimski semestar
1 14ZP102 Matematika I 1 O 3 4 0   7
2 14ZP103 Tehnička fizika I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ZP101 Opšta hemija I 1 O 4 0 2   7
4 ZP106 Strani jezik I 1 O 1 1 0   2
5 ZP105 Sociologija 1 O 2 1 0   3
6 ZP104 Inženjersko crtanje 1 O 2 2 0   5
Letnji semestar
7 ZP112 Matematika II 2 O 3 3 0   7
8 14ZP113 Tehnička fizika II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ZP111 Opšta hemija II 2 O 4   2   7
10 ZP116 Strani jezik II 2 O 1 1     2
11 14ZP107 Osnovi primene računara 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ZP114 Elementi opreme u procesnoj industriji 2 O 3 2 0   6
            60
 
DRUGA GODINA
Zimski semestar
1 ZP27 Diferencijale jednačine 3 O 2 2 0   5
2 ZP281 Organska hemija I 3 O 4 0 2   7
3 ZP21 Analitička hemija 3 O 2 0 3   5
4 ZP22 Termodinamika 3 O 3 2 0   6
5 BBI210 Funkcionisanje bioloških sistema 3 O 2 1 0   4
6 ZP23 Inženjerska ekonomija 3 O 2 1 0   3
Letnji semestar
7 ZP282 Organska hemija II 4 O 4 0 2   7
8 ZP291 Fizička hemija I 4 O 4 0 2   7
9 ZP25 Programiranje 4 O 2 0 2   4
10 14ZP212 Mikrobiologija 4 O 2 0 1   4
11   Izborni modul I 4 IB         Min. 8
    60
 
TREĆA GODINA
Zimski semestar
1 ZP30 Mehaničke i toplotne operacije 5 O 4 2 0   8
2 14BBI33 Enzimologija 5 O 2 1 1   5
3 ZP35 Instrumentalne metode 5 O 2 1 0   3
4 BBI392 Fizička hemija II 5 O 3 0 1   5
5 14BBI30 Biotehnološki praktikum I 5 O 0 0,5 2,5   3
6   Izborni modul II 5 IB         6
Letnji semestar
7 ZP36 Operacije prenosa mase 6 O 3 3 0   7
8 ZP31 Osnovi reaktorskog inženjerstva 6 O 2 2 0   5
9 ZP311 Osnovi bioprocesnog inženjerstva 6 O 3 1 0   4
10 ZP313 Biohemija 6 O 3 1 0   5
11 BBI38 Genetika 6 O 2 0 0   3
12   Izborni modul III 6 IB         6
    60
 
ČETVRTA GODINA
Zimski semestar
1 ZP42 Osnovi projektovanja 7 O 2 0 0   2
2 ZP43 Osnovi automatskog upravljanja 7 O 2 0 2   5
3 BBI410 Biotehnološki praktikum II 7 O 2 0 4   6
4   Izborni modul IV 7 IB         12
5 14BBI46 Biotehnološki procesi 7 O 2 2 0   5
Letnji semestar
6 ZP41 Ekonomika preduzeća i menadžment 8 O 3 1 0   4
7   Izborni modul V 8 IB         14
       
17 ZP44 Stručna praksa 8   2   3
18 ZP45 Završni rad 8 8 9
Ukupno ESPB bodova 240

 

 

Izborni predmeti na studijskom području Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

 

Izborni modul I - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude minimum 8

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 BBI212 Biofizika NS I 1,33 0,66 0   3
2 BBI213 Prirodni polimeri NS I 1 0 1   3
3 BBI215 Elektrohemijski i biobnovljivi izvori energije NS I 2 0 0   3
4 14BBI216 Hemija heterocikličnih jedinjenja NS I 2 0 0   3
5 14BBI217 Praktikum iz hemije prirodnih organskih jedinjenja NS I 0 0 2   2

 

 

 

Izborni modul II - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude 6

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 BBI310 Biomaterijali NS I 3 0 0   3
2 BBI311 Sirovine u biotehnologiji NS I 3 0 0   3
3 BBI312 Uvod u zaštitu radne i životne sredine NS I 2 0 0   3
4 14BBI316 Savremena merenja u biotehnologiji NS I 1 0 1   3

 

 

 

Izborni modul III - biraju se predmeti rako da zbir ESPB bodova bude 6

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 BBI313 Oprema u biotehnologiji NS I 2 1 0   3
2 BBI314 Termodinamika fazne ravnoteže NS I 2 1 0   3
3 BBI315 Kvalitet i bezbednost u biotehnologiji NS I 2 1 0   3
4 14BBI317 Ambalažni materijali NS I 3 0 0   3

 

 

 

Izborni modul IV - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude 12

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 14BBI471 Metaboličko i genetičko inženjerstvo SA I 2 0,3 0,7   4
2 14BBI472 Enzimsko inženjerstvo SA I 1,5 0,5 1   4
3 14BBI473 Farmaceutska biotehnologija SA I 2 0,4 1,6   4
4 14BBI474 Izdvajanje i prečišćavanje biotehnoloških proizvoda SA I 1 2 0   4

 

 

 

Izborni modul V - biraju se predmeti tako da zbir ESPB bodova bude 14

  Šifra Naziv predmeta   Status predmeta   ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON SIR
1 BBI482 Prehrambena biotehnologija SA I 4 0 0   5
2 BBI484 Hemijska biotehnologija SA I 3 1 0   5
3 14BBI485 Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu SA I 2 3 0   5
4 14BBI486 Biotehnologija u zaštiti životne sredine SA I 3 1 0   4