Navigacija

Nastava na daljinu

Integralnu verziju Uputstva za izvođenje nastave na daljinu na TMF 202/2021. možete pogledati i preuzeti ovde.

Ovim uputstvom obuhvaćene su:

  • opšte napomene,
  • servis Zum (Zoom),
  • servis Guglova Učionica (Google Clasroom) ,
  • servis Gugl Mit  (Google Meet),
  • primena grafičke table za crtanje i pisanje slobodnom rukom,
  • pripremanje spiska adresa elektronske pošte za grupu studenata koja sluša određeni predmet,
  • osnovna obrada video zapisa (skraćivanje, izbacivanje, spajanje, muzička podloga...).