Navigacija

Tekstilna tehnologija

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
PRVA GODINA
1   Izborni blok 1 I     5 2 1   10
2 MTET1 Nauka o vlaknima I   NS 3 0 3   7
3 MTET2 Inegralna kontrola kvaliteta tekstilnih materijala i proizvoda I   SA 3 0 2   6
4 MTET3 Fenomeni procesa bojenja i dorade tekstilnih materijala I   SA 4 0 2   7
5 14MTET4 Ekonomika preduzeća i menadžment  II   SA 3 1 0   4
6 14MTET5 Ekološki aspekti inženjerstva tekstilnih materijala II   SA 3 0 0   4
7 MTET6 Dizajn i projektovanje tekstilnih materijala II   SA 4 1 0,5 0,5 7
8 MTET7 Fiziologija odevanja II   SA 2 0 2   5
9   Izborni blok 2 II     6   4   10
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=780  
DRUGA GODINA
1   Izborni blok 3 III     4 4     7.nov
2   Izborni blok 4 III     10 5     19-23
3 MSIR Studijski istraživački rad vezan za izradu završnog master rada             20 10
4 MZR Završni master rad IV             20
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=660  

 

 

Izborni blok 1 - studenti biraju 10 ESPB iz grupe vezanih predmeta

  Š Naziv predmeta  Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MTET11 Hemija prirodnih organskih jedinjenja NS 2   2   5
2 4MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka TM 2 0     5
3 MZF1 Fenomeni prenosa TM 2 2     5
4 MTET12 Materijali NS 3 0 1   5

 

 

Izborni blok 2 - studenti biraju 10 ESPB iz grupe vezanih predmeta

  Š Naziv predmeta  Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 14MTET13 Konstrukcija i modelovanje odeće SA 1 3 0   5
2 14MTETKO Komfor odeće SA 2   0 2 5
3 14MTET17 Funkcionalni tekstilni materijali SA 4       5
4 14MTPVI Tehnologije pripreme vode u industriji NS 2 1 1   5

 

 

Izborni blok 3 - studenti biraju 7-11 ESPB iz grupe vezanih predmeta

  Š Naziv predmeta  Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 14MZH1 Hemija makromolekula NS 2 0,5 1,5   4
2 14MTET20 Karakterisanje polimera TM 2   2   4
3 14MTET21 Instrumentalne metode  TM 2   1   3
4 MTET22 Reologija polimera  TM 3   2   5

 

 

Izborni blok 4 - studenti biraju 19-23 ESPB iz grupe vezanih predmeta

  Š Naziv predmeta  Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 14MTET214 Automatizacija u tekstilnoj industriji NS 2       3
2 14MTET25 Kontrola kvaliteta u industriji odeće SA 2   1 1 5
3 14MTET26 Bioaktivna i medicinska vlakna SA 2   2   5
4 MTET27 Kolorimetrija i receptiranje boja SA 3   1   5
5 14MTET215 Napredne tehnike prečišćavanja otpadnih voda SA 3   1 1 6
6 MTET212 Projektovanje tkanina SA 2 2     5
7 14MTET216 Upravljanje kvalitetom SA 2 2     4
8 14MTET217 Održivi razvoj SA 2 1     4
9 14MTET218 Industrijski dizajn SA 3       4