Navigacija

Metalurško inženjerstvo

 

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka I OZ TM 2 2     5
2 MZFM Fenomeni prenosa u metalurškim procesima - odabrana poglavlja I OM TM 3 1     4
3   Izborni predmet*   OM TM 2 2     5
5   Izborni blok I IBM   10 6     16
6 MSIR Studijski istraživački rad vezan za izradu master rada II           20 10
  MZR Završni master rad II             20
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=720  

 

 

Izborni predmet

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MMI01 Odabrana poglavlja fizičke metalurgije I OZ TM 2 2     5
2 MMI02 Principi ekstraktivne metalurgije - odabrana poglavlja I OZ TM 2 2     5
3 14MMI03 Uvod u metalurgiju I OZ TM 3 1 1   5

 

 

Izborni blok

  Š Naziv predmeta  Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MMI01 Odabrana poglavlja fizičke metalurgije NS 2 1 1   5
2 MMI02 Principi ekstraktivne metalurgije-odabrana poglavlja NS 2 2 0   5
3 14MMI03 Uvod u metalurgiju TM 3 1 1   5
4 14MMI1 Struktura metalnih materijala-odabrana poglavlja NS 3 1 0   5
5 14MMI3 Mehanika i metalurgija oblikovanja metala SA 2 0 2   5
6 14MMI4 Očvršćavanje metala NS 3 1 0   5
7 14MMI5 Metalurgija gvožđa i čelika-odabrana poglavlja NS 2 2 0   5
8 14MMI10 Zavarivanje - odabrana poglavlja SA 2 1 1   5
9 14MMI12 Peći i oprema u metalurgiji SA 2 2 0   5
10 14MMI16 Procesi rafinacije metala SA 3 0 1   5
11 14MPMK Primena metode konačnih elemenata u metalurgiji i inženjerstvu materijala SA 2 1 1   5
12 14MMI2 Teorija i procesi sagorevanja NS 3 1 0   5
13 14MMI18 Brza izrada prototipova i primena računarskih tehnika u livarstvu SA 3 1 0   5
14 14MMI19 Specijalni postupci termičke obrade metala i legura SA 3 0 1   5
15 14MVMSP Vatrostalni materijali: svojstva i primena SA 3 1 0   5
16 14MMI20 Ispitivanje metala - kontrola kvaliteta SA 2 0 2   5
17 14MUFML Uvod u fiziku i mehaniku loma NS 2 1 1   5
18 14MMI8 Metalurgija praha-odabrana poglavlja SA 3 0 1   5