Navigacija

Inženjerstvo zaštite životne sredine

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka 1 OZ TM 2 0 2   5
2 14MIZS01 Inženjerstvo zaštite životne sredine 1 OM NS 3 1 1   6
3 MIZS02 Hemija životne sredine 1 OM NS 3 0 1   4
4   Izborni predmeti 1 IBM   7 1 4   15
5 MSIR Studijsko istraživački rad 2           20 10
6 MZR Završni master rad 2             20
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=675  

 

 

Izborni predmeti

  Š Naziv predmeta  Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MIZS1 Ekotoksikologija SA 2 2 0   5
2 14MTPVI Tehnologije pripreme vode u industriji SA 2 1 1   5
3 MIZS4 Monitoring zagađujućih materija u atmosferi SA 2 1 0   4
4 14MIZS5 Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom NS 2 1 1   5
5 MIZS6 Ekonomija i zaštita životne sredine SA 2 1 0   4
6 MIZS7 Energetska integracija procesa SA 2 1 0   4
7 MHMS Masena spektrometrija NS 2   1   4
8 MIZS9 Zagađujuće materije u namirnicama SA 2   2   5
9 MIZS10 Modelovanje atmosferske disperzije SA 2   1   4
10 MIZS11 Upravljanje radioaktivnim otpadom SA 2   1   4
11 14MIZS12 Napredne tehnike u prečišćavanju otpadnih voda SA 3 1 1   6
*Studenti biraju 15 ESPB bodova