Navigacija

Elektrohemijsko inženjerstvo

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1   Izborni blok 1* I IB1 TM         5
2 MZF Fenomeni prenosa I O NS 2 2     5
3   Izborni blok 2** I IB2           4
4   IZBORNI PREDMETI na studijskom programu I IBSP           16
5 MSIR Studijsko istraživački rad vezan za izradu master rada II           20 10
6 MZR Završni master rad II             20
            Ukupno časova aktivne nastave na godini studija=705  

 

Izborni blok 1

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZM2 Odabrana poglavlja numeričke analize I OZ AO 2 2     5
2 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka   I OZ AO 2 2     5
3 MZM4 Odabrana poglavlja matematičke analize I OZ AO 2 2     5
4 14MZM5 Matematičko modelovanje i optimizacija programa I   AO 1 3     5
5 14MZM6 Projektovanje hemijskih reeaktora I   AO 3 2     5

 

Izborni blok 2

  Š Naziv predmeta  S Tip Status predmeta   Ostali časovi ESPB
Časovi aktivne nastave
P V DON
1 MZH1 Principi organske sinteze I OM TM 4       4
2 MZH2 Fizička hemija makromolekula I OM TM 2   2   4
3 MZH3 Viši kurs neorganske hemije I OM TM 2   2   4
4 14MZH9 Odabrana poglavlja farmaceutske hemije i tehnologije I OM TM 4       4
5 MZH6 Hemijske metode za kontrolu i praćenje procesa I OM TM 2   2   4
6 14MZH7 Kinetika elektrohemijskih reakcija I OM TM 3   1   4
7 14MZH8 Višefazni sistemi I   TM 2 1     4
8 14MZH10 Odabrana poglavlja separacionih procesa I   SA 2 2     4

 

 

Izborni predmeti na studijskom programu
Elektrohemijsko inženjerstvo

  Š Naziv predmeta  Status  Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 14MHEI2 Nemetalne prevlake-odabrana poglavlja SA 3   1   4
2 14MHEI3 Metalne prevlake-odabrana poglavlja SA 3   1   4
3 MHEI4 Zaštitne prevlake SA 3   1   4
4 MHEI5 Alternativni izvori energije SA 4       4
5 MHEI6 Elektrohemijski reaktori SA 3     1 4
6 14MZH14 Hemija makromolekula SA 2 0,7 1,3   4
7 14MHEI8 Karakterisanje polimera SA 2   2   4
8 14MEB Elektrohemijski biosenzori SA 2 1 1   4