Navigacija

Biohemijsko inženjerstvo

R.B. Š Naziv predmeta Sem Časovi aktivne nastave Ostali ESPB
Pre Vež Don časovi
1 MZM1 Matematička obrada eksperimentalnih podataka I 2 2 0   5
2   Izborni blok 1 I 8 1 2   13
3   Izborni blok 2 I 6 2 3   12
4 MSIR Studijski istraživački rad vezan za izradu master rada II       20 10
5 MZR Završni master rad II         20

 

Izborna nastava na studijskom programu biohemijsko inženjerstvo

 

Izborni blok 1

studenti biraju jednu od dve ponuđene grupe vezanih predmeta

R.B. Š Naziv predmeta  Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 MBIB01 Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja 2 0 0   4
2 MBIB02 Odabrana poglavlja biohemijskog inženjerstva 2 1 1   4
3 MZF1 Fenomeni prenosa 2 2 0   5

 

Izborni blok 2

studenti biraju 12 ESPB iz grupe vezanih predmeta

.B. Š Naziv predmeta  Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
1 14MBIB3 Farmaceutska biotehnologija 2 0,4 1,6   4
2 14MBIB4 Izdvajanje i prečišćavanje biotehnoloških proizvoda 1 2 0   4
3 14MBIB5 Metaboličko i genetičko inženjerstvo 2 0,3 0,7   4
4 14MEIP Energetska integracija procesa 2 1 0   4
5 14MEB Elektrohemijski biosenzori 2 0 1   4
6 14MOBT Odabrane bioanalitičke tehnike 1 0 2   4
7 14MBIB11 Biogoriva 2 0 2   4
8 14MBIB12 Molekularna dijagnostika 1 1 1   4
9 14MBIB13 Projektovanje procesa u biohemijskom i farmaceutskom inženjerstvu 2 3 0   5