Navigacija

Tekstilno inženjerstvo

Predmeti se pohađaju na prvoj godini studija u ukupnom obimu od 50 ESPB pri čemu su tri predmeta obavezna, a ostali su izborni raspoređeni u određene izborne grupe prema nastavnom planu datom u sledećoj tabeli:

I godina

I semestar
 

ESPB
 

II semestar
 

ESPB
 

Matematika1

5

Izborni predmet 1

4 - 5

Hemija, Termodinamika ili Fenomeni prenosa2

5

Izborni predmet 2

4 - 5

Hemijska kinetika

5

Izborni predmet 3

4 - 5

Struktura vlakana

6

Izborni predmet 4

4 - 5

Fizičke i instrumentalne metode u metrologiji tekstilnih materijala

4

Izborni predmet 5

4 - 5

   

Izborni predmet 6

4 - 5

Istraživački rad

5

Istraživački rad

5

ukupno

30

ukupno

30

1bira se jedan od predmeta Odabrana poglavlja matematičke analize, Odabrana pogavlja numeričke analize, Matematička obrada eksperimentalnih podataka
2 bira se jedan od predmeta iz grupe Hemija: Viši kurs analitičke hemije, Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja, Struktura i reaktivnost organiskih molekula ili iz grupe Termodinamika: Viši kurs termodinamike, Hemijska termodinamika, Termodinamika čvrstog stanja ili predmet Analogije fenomena prenosa.

Studenti biraju izborne predmete iz spiska izbornih predmeta. Udeo izbornih predmeta u ukupnom obimu bodova koje student ostvaruje pohađanjem predmeta je 70%.

 

 

II godina

III semestar
 

ESPB
               

 

IV semestar
 

 

ESPB
 

 

Završni ispit

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

 

III godina

V semestar
 

ESPB
               

VI semestar
 

ESPB
 

Istraživački rad

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

Lista predmeta na doktorskim akademskim studijama