Navigacija

Hemijsko inženjerstvo

Predmeti se pohađaju na prvoj godini studija u ukupnom obimu od 50 ESPB pri čemu su svi predmeti izborni raspoređeni u određene izborne grupe prema nastavnom planu datom u sledećoj tabeli:

I godina

I semestar
 

ESPB
 

II semestar
 

ESPB
 

IBM-Matematika1

5

IB2-Izborni predmet6

4 - 6

IBH-Hemija2

5

IB2-Izborni predmet6

4 – 6

IBT-Termodinamika3

5

IB2-Izborni predmet6

4 – 6

IBFP-Fenomeni prenosa4                            

5

IB2-Izborni predmet6

4 – 6

IB1-Izborni predmet15

4 – 6

IB2-Izborni predmet6

4 – 6

Istraživački rad

5

Istraživački rad

5

ukupno

30

ukupno

30

1 bira se jedan od predmeta Odabrana poglavlja matematičke analize, Odabrana pogavlja numeričke analize, Matematička obrada eksperimentalnih podataka
2 bira se jedan od predmeta iz grupe Hemija: Viši kurs analitičke hemije, Odabrana poglavlja biohemije - vitamini, Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja, Struktura i reaktivnost organiskih molekula, Hemijska kinetika
3 bira se jedan od predmeta iz grupe Termodinamika: Viši kurs termodinamike, Hemijska termodinamika, Termodinamika čvrstog stanja
4 bira se jedan od predmeta iz grupe Fenomeni prenosa: Analogije fenomena prenosa, Fenomeni prenosa u biološkim sistemima ili Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala
5 bira se predmet iz izbornih blokova IB1, IBH, IBT, IBFP
6 biraju se predmeti iz izbornog bloka IB2


Studenti uz saglasnost mentora biraju izborne predmete iz spiska izbornih predmeta

 

II godina

III semestar
 

 ESPB
  

IV semestar
 

  ESPB
               

Završni ispit              

30

Istraživački rad              

30

ukupno

30

ukupno

30

 

 

III godina

V semestar
 

ESPB
               

VI semestar
 

ESPB
 

Istraživački rad              

30

Istraživački rad              

30

ukupno

30

ukupno

30

Lista izbornih predmeta na doktorskim akademskim studijama