Navigacija

Izborni predmeti na studijskom programu hemija

  Š Naziv predmeta   Tip Status predmeta   ESPB
S Časovi aktivne nastave
  P SIR
Izborni blok 1
1 D103 Biohemijska kinetika 1 NS I 1 1 5
2 DZ1 Viši kurs analitičke hemije 1 TM I 3 0 5
3 D191 Elektrohemijska kinetika i metode merenja 1 SA I 2,5 0,5 6
4 D1022 Odabrana poglavlja biohemije - vitamini 1 TM I 2 0 5
5 DZ3 Struktura i reaktivnost neorganskih jedinjenja 1 TM I 2 0 5
6 DT2 Hemijska termodinamika 1 TM I 2 0 5
7 14D004 Elektrohemijsko dobijanje polimernih i biokeramički prevlaka 1 SA I 1,5 0,5 5
8 14DZ4 Struktura i reaktivnost organskih molekula 1 TM I 3 0 5
9 14D118 Fizička hemija polimera 1 SA I 1,5 0,5 5
10 D101 Hemijska kinetika 1 TM I 2 0 5
11 D132 Elektrodni materijali 1 SA I 2 0,5 5
12 D133 Elektrokataliza 1 SA I 2 0,5 5
13 D135 Elektrohemijski i alternativni izvori električne energije 1 SA I 2 0,5 5
14 14D153 Odabrana poglavlja hemije prirodnih organskih jedinjenja 1 NS I 2 0 5
15 D138 Kataliza u organskoj hemiji 1 SA I 2 0 5
16 D127 Fizička organska hemija 1 NS I 2 0 5
17 14D178 Hemija metal-organskih jedinjenja 1 NS I 2 0 5
18 14D179 Hemija pesticida 1 SA I 2 0 5
19 D181 Hemija heterocikličnih jedinjenja 1 NS I 2 0 5
20 D182 Hemija čvrstog stanja 1 SA I 1,5 0,5 5
Izborni blok 2
1 14D121 Analiza tragova specifičnih zagađujućih materija 2 SA I 2 0 5
2 D122 Bioaktivne materije u kozmetičkim proizvodima 2 SA I 1,5 0,5 4
3 D125 Bioneorganska hemija 2 NS I 1,5 0,5 5
4 14D128 Viši kurs karakterisanja makromolekula 2 NS I 1,5 0,5 5
5 D130 Degradacija i stabilizacija polimera 2 SA I 2 0 5
6 14D136 Zelena hemija  2 SA I 2 2 5
7 14D006 Koloidna hemija 2 SA I 1,5 0,5 5
8 14D141 Masena spektrometrija 2 SA I 2 0 5
9 D150 Odabrana poglavlja instrumentalne analize 2 SA I 3 0 7
10 14D155 Organske boje i pigmenti 2 NS I 2 0 5
11 DIZ4 Organske zagađujuće supstance 2 NS I 2 0 4
12 14D157 Površinski aktivne materije 2 SA I 1,5 0,5 5
13 14D158 Polimerizacije u heterogenim sistemima 2 NS I 1,5 0,5 5
14 14D159 Polimerne blende 2 NS I 1,5 0,5 5
15 14D160 Polimerni biomaterijali 2 SA I 3 0 5
16 D198 Principi organske sinteze - savremene metode i reakcije 2 TM I 3 0 6
17 D163 Principi sinteze polimera 2 NS I 1,5 0,5 5
18 D170 Strukturna analiza organskih molekula 2 SA I 3 0 6
19 14DIZ8 Tečna hromatografija - masena spektrometrija 2 SA I 2 1 5
20 14D177 Hemija visokoenergetskih materijala 2 NS I 2 0 5
21 D180 Hemija fiziološki aktivnih jedinjenja 2 NS I 2 0 5
22 D193 Heterogena kataliza 2 SA I 2 0 4
23 14D021 Hemometrija 2 SA I 2 0 5
24 D183 Hemijski senzori 2 SA I 1 1 5