Navigacija

Hemija

PPredmeti se pohađaju na prvoj godini studija u ukupnom obimu od 50 ESPB pri čemu su svi predmeti izborni prema nastavnom planu datom u sledećoj tabeli:

I godina

I semestar
 

ESPB
 

II semestar
 

ESPB
 

Izborni predmet 1

4 - 6

Izborni predmet 6

4 - 6

Izborni predmet 2

4 - 6

Izborni predmet 7

4 - 6

Izborni predmet 3

4 - 6

Izborni predmet 8

4 - 6

Izborni predmet 4

4 - 6

Izborni predmet 9

4 - 6

Izborni predmet 5

4 - 6

Izborni predmet 10

4 - 6

Istraživački rad

5

Istraživački rad

5

ukupno

30

ukupno

30

 

Studenti biraju izborne predmete iz spiska predmeta.

 

 

II godina

III semestar
 

ESPB
               

IV semestar
 

ESPB
 

Završni ispit

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

 

III godina

V semestar
 

ESPB 
               

VI semestar
 

ESPB
 

Istraživački rad

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

Lista predmeta na doktorskim akademskim studijama