Navigacija

Uvid javnosti

Na ovoj stranici možete pogledati doktorske disertacije i izveštaje komisija za njihovu ocenu. Dokumenti stoje na uvidu javnosti u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

Ivana_Radović_Referat_29.03.2017.

Ivana_Radović_Disertacija_29.03.2017.