Navigacija

Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

Predmeti se pohađaju na prvoj godini studija u ukupnom obimu od 50 ESPB pri čemu su dva predmeta obavezna, a ostali su izborni raspoređeni u određene izborne grupe prema nastavnom planu datom u sledećoj tabeli:

I godina

I semestar

ESPB

II semestar

ESPB

Matematika1

5

Izborni predmet 3

4 - 6

Odabrana poglavlja biohemije - vitamini

5

.

 

Hemijska kinetika

5

.

 

Izborni predmet 12

5

.

 

Izborni predmet 22

5

Izborni predmet 9

4 - 6

Istraživački rad

5

Istraživački rad

5

ukupno

30

ukupno

30

1 bira se jedan od predmeta Odabrana poglavlja matematičke analize, Odabrana pogavlja numeričke analize, Matematička obrada eksperimentalnih podataka
2 biraju se dva vezana predmeta od sledećih: Biohemijska kinetika i Industrijska mikrobiologija ili Fenomeni prenosa u biološkim sistemima i Inženjerstvo ćelije.

 

Studenti biraju izborne predmete iz spiska predmeta

 

 

II godina

III semestar

ESPB

IV semestar

ESPB

Završni ispit

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

 

 

III godina

 

V semestar

ESPB

VI semestar

ESPB

Istraživački rad

30

Istraživački rad

30

ukupno

30

ukupno

30

 

Lista izbornih predmeta na doktorskim akademskim studijama