Navigacija

Katarina Karadžić

TMF - velika zgrada, kancelarija 14

Datum izbora u zvanje 1. jun 2017.

Predmeti

14ZP113 14ZP113 - Tehnička fizika 2
14IŽS219 14IŽS219 - Zaštita životne sredine od zračenja i buke
BBI212 BBI212 - Biofizika

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije