Navigacija

dr Andrea Todorović

Naučni saradnik
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 69 c

011/3303724
lokal 724
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2018.