Navigacija

dr Jelena Antanasijević

Naučni saradnik
Katedra za organsku hemiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 328

lokal 869
011/3303869
Naučna oblast Organska hemija
Datum izbora u zvanje 25. novembar 2015.