Navigacija

dr Sonja Smiljanić

Istraživač saradnik
Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 044

011/3303741
lokal 741
Naučna oblast Inženjerstvo neorganskih hemijskih proizvoda
Datum izbora u zvanje 29. decembar 2016.