Navigacija

Špiro Đurđević

Šef službe za održavanje računarske mreže
Služba za održavanje računarske mreže

TMF - mala zgrada, kancelarija bb

011/3303691
lokal 691