Navigacija

Špiro Đurđević

Administrator informacionih sistema i tehnologija
Služba za održavanje računarske mreže

TMF - mala zgrada, kancelarija bb

011/3303691
lokal 691