Navigacija

Luka Živković

Istraživač saradnik
Katedra za hemijsko inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 252

011/3303-652
lokal 652
Naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 1. april 2020.

Predmeti

ZP43 ZP43 - Osnovi automatskog upravljanja
HFI413 HFI413 - Upravljanje procesima u farmaceutskoj industriji
HHP411 HHP411 - Sistemi automatskog upravljanja procesima

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije