Navigacija

Jasmina Fijuljanin

Stručni saradnik
Katedra za matematičke nauke

TMF - mala zgrada, kancelarija 29 v

011/3370415
011/3303865
lokal 865

Predmeti

14ZP102 14ZP102 - Matematika 1
ZP112 ZP112 - Matematika 2
ZP211 ZP211 - Matematika 3
ZP27 ZP27 - Diferencijalne jednačine
HHI211 HHI211 - Elementi verovatnoće i statistike

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije