Navigacija

dr Stanko Ostojić

TMF - velika zgrada, kancelarija 14

011/3370398
011/3303725
lokal 725

Mentorstvo

Osnovne studije

  • Opšti logaritamski model raspodele veličine čestica, Bojana Đurović, 16.11.2009.
  • Interakcija laserskih snopova sa molekulima, Nevena Radisavljević, 25.11.2003.