Navigacija

prof. dr Nedeljko Krstajić

TMF - velika zgrada, kancelarija 408

011/3303682
lokal 682
Naučna oblast Elektrohemija
Datum izbora u zvanje 14. novembar 2007.

Mentorstvo

Master akademske studije

  • Kinetika elektrohemijske oksidacije vodonika u prisustvu 100 ppm CO na sintetizovanoj nano struktuiranoj Ru-TiO<sub>2</sub>/Pt elektrodi, Jovana Stolica, 24.09.2014.

Osnovne studije

  • Koroziono ponašanje čelika sa prevlakom od elektroprovodnog polimera, Jelena Simović, 13.12.2001.