Navigacija

O Centru CPA&G

Uloga i značaj centra CPAG industrije

Centar je osnovan 1994. godine u sklopu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu (TMF), kao Centar celuloze, papira, ambalaže i grafike (Centar CPA&G). Članice Centra CPA&G su sve fabrike papira i kartona iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i pojedine firme iz Slovenije, Hrvatske, Austrije, Nemačke, Finske, Slovačke, Češke, SAD-a.., koje proizvode prateću opremu, sirovine, ili su vodeće u oblasti tehnologije proizvodnje papira i kartona, izrade ambalaže i usluga iz oblasti grafike, oblasti energetike, automatskog upravljanja, štednji energije, zaštiti životne sredine, itd.. 

U bivšoj državi, SFRJ, postojao je Institut za celulozu i papir u Ljubljani (Slovenija), kao naučno - istraživačka institucija za ovu industriju. Raspadom SFRJ i formiranjem SRJ nametnulo se kao nužno formiranje naučno-istraživačke institucije za ovu industrijsku granu.

Osnovni ciljevi pri osnivanju Centra su bili sledeći:

  • uključivanje svih fabrika ove industrijske grane u ovu naučno-obrazovnu instituciju kroz njihovo članstvo;
  • zajednički rad na stručnom i naučnom usavršavanju, te razvoju i unapredjenju tehnologije u svakoj od članica;
  • usaglašavanje razvojnih programa na nivou države i regiona, istraživanje u području sirovina, energije i ekologije;
  • formiranje centralne laboratorije na TMF-u i dislociranih u pojedinim fabrikama; izrada projekata, elaborata, ekspetiza na nivou države i za pojedine fabrike;
  • povezivanje naučnih instituta, privrednih komora i nadležnih ministarstava sa privredom u cilju unapređenja privrednog ambijenta za uspešnije poslovanje;
  • školovanje kadra odgovarajućih profila za ovu industriju;
  • održavanje simpozijuma, konferencija i seminara;
  • povezivanje sa međunarodnim naučnim institucijama i rad na istraživačkim projektima;
  • obezbeđivanje strane naučne literature za ovu industrijsku granu.

Centar CPA&G u saradnji sa privredom i Privrednim komorama Srbije i Beograda i nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije, radi projekte, elaborate, studije izvodljivosti u ovoj oblasti i oblasti štednje energije i trudi se da bude spona između privrede i državnih institucija.

Članovi proširenog UO Centra CPA&G:

•            Prof. Đ. Janaćković, TMF, Beograd
•            Prof. P. Uskoković, TMF, Beograd
•            Prof. M. Krgović, TMF, Beograd
•            Prof. B. Lončar, TMF, Beograd
•            Prof. S. Nikolić, TMF, Beograd
•            Prof. S. Jovanović, TMF, Beograd
•            Prof. V. Valent, TMF, Beograd
•            Prof. P. Živković, TMF, Beograd
•            Prof. B. Jetfenić, ETF, Beograd
•            Prof. G. Jankez, MF, Beograd
•            Dir. M. Ljušić, UMKA, Umka
•            Dir. D. Erić, FH BEOGRAD, Beograd
•            Dir. M. Milojević, KAPASTAR GRUPA, Beograd
•            Dir. M. Stanić, NATRON – HAJAT, Maglaj
•            Dir. R. Stanisavić, LEPENKA, Novi Kneževac
•            Dir. R. Knežević, LEPENKA, Novi Kneževac
•            Dir. J. Ćosić, MAGNETIK, Čačak
•            Dir. V. Nikolić, FOPA, Vladičin Han
 

Koordinator i sekretar

Koordinator Centra je prof. dr Milorad Krgović, od njegovog osnivanja, a sekretar Marina Kršikapa.

Prof. dr Milorad Krgović, dipl. inž.

Tehnološko-metalurški fakultet
Karnegijeva 4
11 000 Beograd
Srbija
Tel/fax: + 381 11 40 81 002
Mobilni: + 381 60 386 48 06
e-mail: mkrgovic@tmf.bg.a.rs

______________________________________________

Marina  Kršikapa, dipl. ecc.
Centar CPA&G
Tehnološko-metalurški fakultet
Karnegijeva 4
11 000 Beograd
Srbija
Tel/fax: + 381 11 40 81 002
Mobilni: + 381 60 399 8 777
e-mail: m.krsikapa@gmail.com