Навигација

Катарина Караџић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 14

Датум избора у звање 1. јун 2017.

Предмети

14ЗП11314ЗП113 - Техничка физика 2
14ИЖС21914ИЖС219 - Заштита животне средине од зрачења и буке
ББИ212ББИ212 - Биофизика

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије