Навигација

Шпиро Ђурђевић

Администратор информационих система и технологија
Служба за одржавање рачунарске мреже

ТМФ - мала зграда, канцеларија бб

011/3303691
локал691