Navigation

мастер Јасмина Мишчевић

ТМФ - мала зграда, канцеларија 29 а

011/3303668
011/3370415
локал668

Предмети

14ЗП10214ZP102 - Mathematics 1
ЗП112ZP112 - Mathematics II
ЗП211ZP211 - Mathematics 3
ЗП27ZP27 - Differential equations
ТЕТ102TET102 - Elements oh advanced mathematics 1
ТЕТ112TET112 - Elements of advanced mathematics 2
ХХИ211HHI211 - Elements of Probability and Statistics

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије