Navigation

проф. др Милорад Зрилић

3303794
Научна областМашинство
Датум избора у звањеOctober 01, 2014

Предмети

Д107D107 - Packing Material For Special Purposes

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

 • Одређивање отпорности на удар транспортне амбалаже, Новак Кукрић, 30.09.2016.
 • Примена вакуум испаривача за обраду отпадне емулзије у процесу производње лименки, Дуња Симић, 30.09.2015.
 • Одређивање силе истискивања таблете из блистер паковања Al/Al и PVC/Al, Стојан Божовић, 02.07.2015.
 • Одређивање механичких својстава стакло-епокси композитног материјала ради примене у фармацеутској индустрији, Марија Ракић, 23.09.2014.
 • Процена мерне несигурности као захтев за компетентност лабораторије за испитивања, Бранка Радивојевић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Примена тензиометријске методе у контроли исправности процесне опреме, Немања Мирковић, 30.09.2014.
 • Прорачун поклопца ревизионог отвора посуде за припрему инфузионог раствора, Сандра Лазин, 18.09.2014.
 • Димензионисање цевовода израђеног од нерђајућег челика применом стандарда SRPS EN 13480-3, Мирјана Вуковић, 30.09.2013.
 • Амбалажни материјали у фармацеутској индустрији, Ана Мијић, 30.09.2013.
 • Примена ултразвучне методе испитивања без разарања при контроли исправности посуда под притиском, Милена Шетка, 19.09.2013.
 • Примена радиографске методе испитивања без разарања при контроли исправности посуда под притиском, Љубиша Радишић, 18.07.2013.
 • Локални напони на месту ослонаца вертикалне цилиндричне посуде под притиском, Марија Ракић, 10.06.2013.
 • Методе и значај испитивања без разарања у контроли исправности посуда под притиском, Урош Поповић, 17.04.2013.

Основне студије

 • Микромеханичка својства стакло-епокси композитног материјала са применом у фармацеутској индустрији, Данијела Тодоровић, 30.09.2014.
 • Одређивање затезних механичких својстава стакло-епокси композитног материјала ради евентуалне примене у фармацеутској индустрији, Снежана Станојевић, 22.07.2014.
 • Експериментално одређивање Ј интеграла као мере жилавог лома материјала на пароводу, Дејан Грковић, 31.03.2014.
 • Одређивање утицајних фактора на отпорност на притисак транспортних кутија од талас картона, Јелена Јагодић, 26.12.2013.
 • Успостављање и примена Система менаџмента квалитетом у апотеци, Андријана Стефановић, 30.10.2013.
 • Могућности примене методе коначних елемената у прорачуну напона и деформација вертикалне цилиндричне посуде под притиском, Јована Буха, 27.12.2012.
 • Примена метода без разарања у контроли исправности посуда под притиском, Владислава Вујанов, 14.11.2012.
 • Утицај процeса старења на механичка својства ламинатних полимерних композитних материјала, Александра Брадић, 13.07.2012.
 • Примена магнетне методе испитивања без разарања у мерењу заосталих напона на посуди под прититском, Соња Цетина, 11.04.2012.
 • Прорачун чврстоће цевног снопа измењивача топлоте, Марија Познановић Станковић, 01.07.2011.
 • Утицај органских растварача на механичка својства бочица од поли(етилен терефталата), Дуња Мектеровић, 01.12.2010.
 • Израда програма за контролу температуре у оквиру технолошког процеса, Јасмина Обрадовић, 24.09.2010.
 • Одређивање оптималних својстава транспортне и комерцијалне амбалаже за паковање свежег квасца, Јелена Цветић, 09.07.2010.
 • Одређивање механичких својстава транспортне амбалаже произведене од таласастог картона, Драгана Тадић, 29.04.2010.
 • Одређивање механичких својстава Тетра Пак вишеслојних хибридних амбалажних материјала, Марко Миловановић, 03.12.2009.
 • Модел техно-економске анализе модернизације штампарије Развојно истраживачког центра ТМФ-а, Биљана Малинић, 15.06.2009.
 • Утицај слагања ојачања на механичка својства композитних материјала угљеничних влакана-епокси смола, Сања Мијатовић, 26.12.2008.
 • Одређивање механичких карактеристика лепљеног споја термоскупљајућих фолија за означавање амбалаже, Александра Станковић, 15.12.2008.
 • Одређивање мерне несигурности код еталонирања мерача силе на уређајима за испитивање материјала, Сенка Марјановић, 21.03.2008.
 • Међулабораторијска поређења у индустрији целулозе папира и графике, Наташа Станковски, 13.12.2007.
 • Утицај степена аутоматизованости на производну моћ штампарске машине и квалитет отиска, Александар Себић, 08.10.2007.