Navigation

др Станко Остојић

ТМФ - велика зграда, канцеларија 14

011/3370398
011/3303725
локал725

Менторство

Основне студије

  • Општи логаритамски модел расподеле величине честица, Бојана Ђуровић, 16.11.2009.
  • Интеракција ласерских снопова са молекулима, Невена Радисављевић, 25.11.2003.