Navigation

др Загорка Аћимовић-Павловић

3370680

Предмети

14ДМИ1514DMI15 - Materials for high temperature applications
ДМИ10DMI10 - Powder metallurgy

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Основне студије

  • Синтеза и карактеризација ватросталних премаза на бази циркона за примену у ливарству, Далибор Игњатовић, 08.06.2012.
  • Утицај параметара процеса ливења на структуру и својства прикључних стезаљки за електроенергетска постројења, Анита Рајачић, 05.07.2011.
  • Утицај параметара топлог изостатичког пресовања на структуру и својства алатног челика типа X260Ni, Милош Радовић, 22.12.2010.
  • Утицај параметара хладног синтеровања на структуру и својства делова од легираног гвожђа, Бранко Николић, 22.10.2010.
  • Могућност припреме и прераде конверторске шљаке као замене цемента у производњи брикета за високу пећ, Јелена Благојевић, 13.02.2009.
  • Модификације површине одливака алуминијум силицијум легура млазом плазме, Игор Радисављевић, 30.11.2005.
  • Изучавање релевантних технолошких параметара гравитационог сифонског ливења чаура и туљака у водом хлађене металне калупе, Јелена Милић, 21.05.2003.
  • Утицај примене заштитних соли на искоришћење метала и на квалитет одливака легуре типа цузн39пб добијених континуираним ливењем, Нада Јовичић, 21.12.2001.
  • Утицај положаја модела у калупу на фронт разлагања модела и брзину попуњавања калупа код ливења легура алуминијума епц процесом, Срећко Мансијевић, 31.08.2001.
  • Утицај припреме лива солима за заштиту,дегазацију и модификацију на квалитет одливака алуминијума и легура на бази алуминијума, Боривоје Недељковић, 21.06.2001.